Om riskbruk och behandling

Skillnad mellan riskbruk och skadligt bruk

Det går att dricka riskfyllt på flera olika sätt:

  • Man dricker lite för mycket men ofta
  • Man dricker ganska mycket men mer sällan

De flesta som har ett problem med alkohol är riskbrukare, inte beroende. Ett riskbruk innebär en konsumtion som är högre än vad som anses sunt. Men ett riskbruk kan även handla om mer än hur mycket man dricker. Det går att dricka under gränsen för skadligt bruk men ändå utsätta sig själv för en förhöjd risk för fysiska, psykiska eller sociala konsekvenser. Det finns flera faktorer som spelar in för att man ska ligga i riskzon när det gäller alkohol. Ångest, depression, ensamhet eller annan typ av psykisk eller fysisk smärta är några av de största riskkombinationerna i samband med alkohol.

En sund relation till alkoholen

Det finns egentligen inget riskfritt drickande. Men i kombination med en livsstil i balans kan alkohol vara något positivt för många människor.

Vi hjälper dig att utforska din relation till alkohol och alkoholens relation till ditt liv genom våra program. Behandlingen kan ske enskilt eller i grupp. Programmen är designade för att möta varje enskild och dennes situation. Det är endast på så sätt det går att hitta tillbaks till en sund relation till alkohol igen.