Samsjuklighet och behandling

Det är inte ovanligt med parallella diagnoser tillsammans med beroende. I våra bedömningar tar vi hänsyn till eventuell samsjuklighet och kan föreslå behandlingsprogram som adresserar hela den komplexa problematik det innebär med samsjuklighet. Eftersom samsjuklighet är en så vanlig del hos beroende har Nämndemansgården erfarenhet och högsta kompetens i våra program för samsjuklighet.

Vi har lärt oss att det inte går att vänta med att hjälpa personer med den psykiska ohälsan. Den behöver man få hjälp med parallellt som beroendet behandlas. Det går inte att särskilja en beroendeproblematik från andra diagnoser. De ligger så tätt ihop att de behöver arbetas med samtidigt.

Samsjuklighet

På vår verksamhet för kvinnor med samsjuklighet har vi en framgångsrik behandling som baserar sig på ett relationellt synsätt i kombination med metoder som har stark evidens.

Embla Center

På Embla center tar vi emot kvinnor med beroendeproblematik i kombination med någon form av psykisk ohälsa. Vi är en liten enhet som möjliggör för oss att kunna jobba nära våra klienter som ofta har det svårt med relationer och tillit.

Vi arbetar med helhetsperspektiv och har därför ett behandlingsteam med olika kompetenser. Här arbetar psykolog, sjuksköterska, socionomer, behandlingspedagoger och undersköterskor tillsammans för att kunna matcha behandlingen efter varje persons behov.

På Embla kan vi göra en utredning för att utreda klientens styrkor och svagheter i syfte att stärka konstruktiva och fungerande strategier. Denna utredning görs av psykolog tillsammans med behandlingspersonal och läkare och löper som en del i behandlingsarbetet.

Vi utgår från helhetsperspektiv och arbetar i team av:

 • Drog- och behandlingsterapeuter socionom
 • Psykolog
 • Psykiater
 • Sjuksköterska

Läs om Embla Center

Tillbaka till Motivation & behandling

Behandlingen baseras på:

 • 12-stegsprogrammets värdegrund
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykologisk behandling
 • Individuella veckoschema
 • Strukturerade individuella samtal
 • Mindfulness
 • Återfallsprevention
 • NADA
 • Gruppsamtal
 • Fysisk aktivitet
 • Psykologisk behandling