Spelmissbruk och olika typer av behandling

Över 100 000 svenskar har problem med sitt spelande och upp emot 30 000 är fast i ett spelmissbruk (enligt siffror från Folkhälsomyndigheten). Men det går att få hjälp att sluta spela. Eftersom ett spelberoende påminner om ett alkohol- eller drogberoende fungerar även liknande behandlingsformer.

Det första steget är att söka hjälp för sitt spelmissbruk. Nämndemansgårdens program för spelberoende är en evidensbaserad och strukturerad behandling baserad på MI (motiverande samtal), inslag av KBT och systemisk familjeterapi. Behandlingen är individuell och sträcker sig över tio veckor, med ett tillfälle i veckan.

 

Öppenbehandling – bo kvar hemma

Vår behandling för spelberoende sker i huvudsak i öppen form. Du kan bo kvar hemma samtidigt som du deltar i det strukturerade programmet under dagtid. Behandlingen vävs in i din vardag och de eventuella problem som finns i livet blir automatiskt en del av behandlingen.

 

Behandlingshem för spelmissbruk

Att göra sin behandling i internatform innebär en möjlighet att fokusera fullständigt på sin förändringsprocess. Under en kort och intensiv tid får du möjlighet att lära dig mycket om dig själv samtidigt som du träffar likasinnade. Ofta kan det skapas det livslånga band till andra personer i liknande situation. En behandling på internat innebär både en bred kunskap kring beroendeproblematik och en individuell resa.

 

Enskilda samtal och program

Spelberoende kan behandlas antingen i våra strukturerade program eller genom utforskande enskilda samtal med fokus på spel och dess närliggande konsekvenser. Vad som är rätt väg för dig att gå avgör vi tillsammans i en bedömningsprocess där vi undersöker motivation och förutsättningar.

 

Spelmissbruk och anhöriga

Även om behandlingen är individuell är det också viktigt att involvera anhöriga för att åter bygga upp kontakter och meningsfulla relationer. För dig som går en internat-, högintensiv- eller lågintensiv behandling ingår anhörigstöd i form av en anhörigkurs.

 

Tillbaka till Motivation & behandling

Läs om Spelberoende

Nämndemansgårdens program för spelberoende

  • Evidensbaserad och strukturerad behandling
  • Baserad på MI, inslag av KBT och systemisk familjeterapi
  • Individuell behandling
  • Sträcker sig över tio veckor
  • Ett tillfälle per vecka

 

Fakta om spelmissbruk

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd som tyvärr är väldigt vanligt i Sverige idag. Ungefär 2 procent av svenskarna har spelproblem och uppemot 4 procent ligger i riskzonen (enligt siffror från Folkhälsomyndigheten). Spelberoende och spelmissbruk skiljer sig från “vanligt spelande” eftersom spelandet ofta får förödande konsekvenser, både ekonomiskt och socialt.