Spelmissbruk och olika behandlingsformer

Spelberoendets påverkan på hjärnan liknar den vid ett alkohol- eller drogberoende och därför kan den behandlas på liknande sätt. Nämndemansgårdens program för spelberoende är en evidensbaserad och strukturerad behandling baserad på KBT, MI och systemisk familjeterapi. Behandlingen är individuell och sträcker sig över tio veckor, med ett tillfälle i veckan.

 

Öppenbehandling

Vår behandling för spelberoende sker i huvudsak i öppen form. Man bor hemma samtidigt som man deltar i det strukturerade programmet dagtid. Processen pågår dygnet runt och hjälper individen att möta sin problematik mer direkt. Behandlingen vävs in i vardagen och de eventuella problem som finns i livet blir automatiskt en del av behandlingen.

 

Internatbehandling

Att göra sin behandling i internatform innebär en möjlighet att fokusera fullständigt på sin förändringsprocess. Under en kort, intensiv tid får man möjlighet att lära sig mycket om sig själv samtidigt som det skapas band, ofta livslånga, till andra personer i liknande situation. Internatbehandlingen ger både en bred kunskap kring beroendeproblematik och en individuell resa.

 

Enskilda samtal & program

Spelberoende kan behandlas antingen i våra strukturerade program eller genom utforskande enskilda samtal med fokus på spel och dess närliggande konsekvenser. Vad som är rätt väg att gå avgör vi tillsammans i en bedömningsprocess där vi undersöker motivation och förutsättningar.

Tillbaka till Motivation & behandling

Läs om Spelberoende

Nämndemansgårdens program för spelberoende

  • Evidensbaserad och strukturerad behandling
  • Baserad på KBT, MI och systemisk familjeterapi
  • Individuell behandling
  • Sträcker sig över tio veckor
  • Ett tillfälle per vecka