Systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete

Internatbehandling Karmansbo Nämndemansgården

Varför behöver du som arbetsgivare ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete?

För en hälsosam arbetsplats

Genom egna studier, internationell forskning och erfarenhet vet vi att det lönar sig att investera i rehabilitering för en anställd med alkohol-, drog- eller spelproblematik. Varje satsad krona betalar tillbaka sig mångfalt i form av högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan på både kollegor och kunder.

Genom att satsa på ett strategiskt och proaktivt arbete med policyimplementering och utbildning förebygger arbetsgivaren framtida negativa konsekvenser samt fångar upp problematiken i tid. Nämndemansgården är rikstäckande och har en unik bred kompetens för att kunna ge dig som arbetsgivare rätt stöd. Ett samarbete med oss bidrar till att sänka kostnader och minimera risker för dig som arbetsgivare.

Ledande expertis med certifierade studier

Vår senaste studie sammanställdes i början av 2018 och inriktades på klienter från arbetslivet. Alla klienterna skrevs in på Nämndemansgården i Blentarp under 2016. Vår forskningsgrupps resultat bygger på självskattningsenkäter där 177 klienter fick svara på frågor som mäter nykterhet, drogfrihet samt välbefinnande.

Vad visade resultatet?

70% av klienterna visade inte någon grad av alkoholberoende. Detta 1-2 år efter avslutad behandling. Dessutom visade det sig att en signifikant större del av denna grupp mår bättre än befolkningen i stort.

Senaste förvärvet – Karmansbo Herrgård

På vackert belägna Karmansbo Herrgård i Kolsva strax utanför Köping finns vårt nya behandlingshem som har inriktning på vuxna män och kvinnor i yrkeslivet med en beroendeproblematik.

Här fokuserar vi inte bara på missbruk och beroende. För oss är det lika viktigt med andra aspekter av psykisk hälsa såsom hantering av stress, ångest, mindfulness, depressioner och relationssvårigheter.

Läs mer om Karmansbo i vår broschyr

 

 

 

 

 

 

Publicerat

10:10 13 september 2018

Nyheter