Utredning och behandling

Utredning

En bedömning sker i alla ärenden innan eventuell insats.

  • Vi ser sammanhanget och hela personens livssituation.
  • Vi kartlägger problematikens svårighetsgrad och matchar individens behov med adekvat insats.

Läs om Utredning & bedömning

Digital nykterhetskontroll

Vad är Albus?

Albus alkohol är ett hjälpmedel för att säkerställa daglig nykterhet i form av nykterhetskontroller.

Ett perfekt komplement som stöd som gagnar både dig som klient och dig som arbetsgivare under en behandling i öppenvård eller i en efterbehandling.

Läs om våra tjänster E-hälsa

Motivation vid riskbruk

Vår professionella personal möter varje individ där den känslomässigt befinner sig för att öka kunskapen om dennes situation och vid behov ta emot rehabilitering.

  • Motivation, att ge ett motiverande samtal där vi tydliggör problematiken.
  • Riskbruk och behandling, där personen på grund av sin höga konsumtion riskerar framtida skador psykiskt som fysiskt om konsumtionen inte får ett stopp.

Läs om Motivation & riskbruk

Våra behandlingar

Vi kan skräddarsy en behandling som tillgodoser både arbetsgivare och den anställda. Några valmöjligheter:

  • Internatboende, möjlighet att komma hemifrån och bryta destruktiva mönster.
  • Öppenbehandling, möjlighet att upprätthålla vardagen under behandling. Olika intensitet kan erbjudas.
  • Individuella samtal med alkohol- och drogterapeut, psykoterapeut.

Läs om olika program och behandlingar