Vi vill veta vad du tycker!

Tack för att du deltagit i utbildningen kring beroenderelaterad ohälsa i arbetslivet. Vi skulle uppskatta om du om du tar dig tid att berätta vad du tyckte om utbildningen.

Hur nöjd eller mindre nöjd är du gällande följande frågor på en skala 1-5, där 1 är mindre nöjd och 5 helt nöjd.

Inga fält hittades.