SÅ HANTERAR DU BEROENDE PÅ ARBETSPLATSEN

Läs om utbildningar

HELA VÅRDKEDJAN UNDER ETT TAK

För dig som Vårdgivare

LEVER DU NÄRA NÅGON MED BEROENDE?

Läs om Anhörigstöd

ÄR DIN HJÄRNA KIDNAPPAD AV SPELMISSBRUK?

Läs om Spelberoende & Behandlingar

Fri rådgivning,
ring 020-20 20 75

Vill du bli uppringd?

Din partner i beroendefrågor

Beroende på arbetsplatsen är en problematik som kräver kunskap, mod och professionalitet hos såväl chefer och HR som företagshälsovård och kolleger.

Läs om Företagssamarbete

Kvalitetssäkring

Nämndemansgården är certifierade enligt ISO 9001:2015. Vi tycker att det är oerhört viktigt med ett systematiskt kvalitetsarbete i den verksamhet som vi bedriver. För att upprätthålla vår ledande position i branschen arbetar vi medvetet med mål, utvärdering och förändringsarbete.

Läs vår kvalitetspolicy

Läs om vår hantering av integritetspolicy

Förändringen börjar här

VÅRA VERKSAMHETER

Våra Rehabcenter är spridda över stora delar av landet och kan erbjuda ett brett tjänsteutbud. Här finns möjlighet till rådgivning, bedömning och kartläggning, arbetslivsinriktade behandlingsprogram samt efterbehandling.

Se alla verksamheter

Nämndemansgården arbetar över hela landet. Vi erbjuder rådgivning, bedömning och utbildning nationellt och vi har behandlingsverksamheter från norr till söder.

Laddar...

20 verksamheter
i hela landet

  • Över 30 år i branschen
  • Utbildning
  • Utredning
  • Internatbehandling
  • Öppenbehandling
  • Efterbehandling
  • Anhörigstöd

Visa alla behandlingsverksamheter