Anhörig eller medberoende till någon med ett beroende?

Att vara anhörig kan lätt leda till att man utvecklar beteenden som ingår i det man ofta kallar medberoende. Att förtvivlat försöka hjälpa någon som inte förmår att hjälpa sig själv är frustrerande och det är lätt att börja kontrollera personen då hjälpen inte når fram. Du kommer alltid att vara anhörig men behöver inte vara medberoende för alltid.

Läs om våra tjänster och anmälan nedan!

 

 

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Anhörig

Vi erbjuder olika program och kurser till anhöriga, medberoende eller vuxna barn!

I över 35 år har Nämndemansgården fokuserat på att ge rätt stöd och hjälp till anhöriga. Här kan du läsa om våra olika kurser, program och vad de innehåller samt hur du skickar in en intresseanmälan om vilken du önskar att boka och/eller få mer information om.

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder  vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs eller en kurs på vårt rehabcenter i Stockholm. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Anhörig, medberoende eller vuxna barn

Anhörigkonsultation

För dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn kan vi erbjuda en anhörigkonsultation där du snabbt får en bokad tid med en anhörigterapeut hos oss. Under samtalet stödjer och vägleder anhörigterapeuten dig i din situation.

Bokas via 020-20 20 75

Anhörig, medberoende eller vuxna barn

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal till dig som önskar en individuell terapi som anpassas efter dina behov och problematik.

Bokas via 020-20 20 75 eller anhorig@namndemansgarden.se

Anhörig och medberoende

Anhörigvecka

Vår anhörigvecka på Karmansbo (strax utanför Köping) leds av våra terapeuter med spetskompetens i anhörigproblematik där du tillsammans med andra anhöriga gemensamt delar era erfarenheter, styrkor och hopp med varandra och som präglas av stor igenkänning och ömsesidigt lärande.

Programmet innehåller:

 • Evidensbaserad gruppterapi
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Föreläsningar och aktiviteter
 • Grupparbeten
 • Individuella uppgifter utifrån behov
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Kursen pågår från måndag till fredag

Anmäl dig här!

Vuxna barn-program

Vuxna barn

Med en uppväxt präglat av beroende eller annan dysfunktionalitet utvecklas ofta till olika strategier för att klara av vardagen och relationer. Med rätt hjälp och stöd kan du ändra dessa beteendemönster. På vårt internat Karmansbo (strax utanför Köping) jobbar du tillsammans i en trygg miljö med en behandlare och andra deltagare kring vuxna barn problematiken.

Programmet innehåller:

 • Processinriktad och evidensbaserad terapi
 • Föreläsningar och individuellt anpassade uppgifter utifrån egen problematik
 • Med andra deltagare (grupp om max 8 personer) delar ni era egna erfarenheter och diskuterar strategier och lösningar
 • Tillsammans ser vi över destruktiva relationer, vägledning för att identifiera problematiska och destruktiva relationer samt beteendemönster
 • Stöd vid bearbetning av trauma och sorg
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att på ett tryggt sätt hitta strategier för att kunna hantera känslor och rädslor.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Programmet pågår från måndag till fredag
 • Återträff efter 6 veckor för en summering över tiden efter programmet och era framsteg

Anmäl dig här!

Anhörig och medberoende

Digital anhörigkurs

Vår digitala anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder  vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs eller en kurs på vårt rehabcenter i Stockholm. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Programmet innehåller:

 • Fyra digitala träffar fördelat över två veckor
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik.

Anmäl dig här!

Anhörig och medberoende

Anhörigkurs i Stockholm

Vår anhörigkurs i Stockholm är ett kortfattat program där vi träffas för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs eller en kurs på vårt rehabcenter i Stockholm. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Programmet innehåller:

 • Tre träffar fördelat över tre eftermiddagar
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar och material
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik samt hur en frigörelseprocess kan se ut.

Anmäl dig här!

Varför ska du be om hjälp?

Många känner att det är personen med en beroendeproblematik som är problemet. Problematiken är att det inte bara löser sig själv och speciellt om personen inte vill ta emot hjälp som en beroendebehandling. Därför är en del av lösningen att du själv ber om hjälp. Investera i dig själv!

Personliga berättelser!

”Jag läser alltid av min pappas reaktioner, tonläge eller blick och här kom min gamla pappa tillbaka”

Till personliga berättelser!

Är du medberoende?

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på medberoendeproblematik. Det är viktigt att påpeka att detta inte är någon diagnostisering utan en indikation, en hjälp att se efter om det finns ett problem.

Ta dig tid och gör ditt bästa, det kanske är dom viktigaste frågorna du har ställt dig i ditt liv.

Svara på frågorna – klicka här!

Vad är skillnad mellan anhörig, medberoende och vuxet barn?

Många symtom av att leva nära någon med ett beroende uppstår hos alla anhöriga men alla är inte medberoende som idag blivit ett aktuellt begrepp. Men vad är skillnaden mellan dessa?

Läs här för en mer djupgående förklaring!