Vad är tolvstegsprogrammet och hur fungerar det?

Tolvstegsprogrammet är ett självhjälpsprogram som skapades av Anonyma Alkoholister  (AA) redan i mitten av 1930-talet. Sedan dess har ett hundratal grupper baserade på 12-stegsprogrammet växt fram i världen. Bland annat Anonyma Narkomaner (NA) och Anhöriga till alkoholister (Alanon).

Tolvstegsmetoden som behandlingsform bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet och introducerades i Sverige i början på 1980-talet. Tolvstegsmetoden bygger på den så kallade Minnesotamodellen från USA. 

Behandling baserad på Tolvstegsprogrammet är en av flera metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen senaste riktlinjer för vård och stöd vid missbruk. I tolvstegsprogrammet ser man alkoholism som en kronisk sjukdom, som dock kan hejdas genom erkännande, acceptans och helnykterhet.

Hur fungerar tolvstegsprogrammet?

Tolvstegsbehandling sker vanligtvis i grupp, antingen på behandlingshem eller inom öppen vård. Den leds av alkohol- eller drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroende och tolvstegsprogrammet. Behandlingsteamet innefattar ofta även läkare, psykologer, socialarbetare och präster.

Vad är 12-stegsprogrammet – hur fungerar det?

Så arbetar Nämndemansgården med tolvstegsprogrammet

Nämndemansgården arbetar med tolvstegsprogrammets principer i många av våra behandlingsprogram. Framförallt i de program där deltagarna har ett tydligt utvecklat beroende och ingen, eller lindrigare form av psykisk ohälsa. Men det bygger på frivillighet att arbeta strukturerat i de 12 stegen. 

– Vi har en uppdaterad syn på beroende som menar att problematiken är individuell och behöver behandlas därifrån. Det innebär att vi inte använder tolvstegsprogrammet lika för alla (när det gäller tempo och fokus). Samt att en del faktiskt inte kan identifiera sig som alkoholist. Begreppet har en negativ klang för många och vi föredrar att tala om beroende i olika stadier. Vad är ett beroende och vad säger den senaste forskningen? säger Tobias Sahlin på Nämndemansgården.

Hur lång är behandlingstiden?

Behandlingstiden är numera vanligtvis fem till sex veckor med hög intensitet på behandlingshem. För personer med större beroende kan programmet förlängas. 

Inom öppenvården kan programmet vara upp till ett år med dagliga träffar under de första månaderna och glesare mot slutet. Båda varianterna följs av eftervårdsträffar – dessutom uppmanas alla att även delta på AA-möten.

Varför sker behandlingen i grupp?

Mötet med andra i samma situation syftar till att ge deltagaren insikt i sitt beroende och styrka att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande. Gruppdeltagarna arbetar med skriftliga uppgifter om sin livshistoria och beroendets negativa konsekvenser. Dessa återkopplas sedan i gruppen för diskussion.

Vad innebär de tolv stegen?

Behandlingen följer AA:s tolv steg, där det första innebär att man erkänner sitt beroende. Sedan följer utveckling om beroende, sjukdomsbegreppet, förnekande och återfall i form av föreläsningar och filmer. Programmet har även en andlig och filosofisk sida som syftar till själslig utveckling och styrka. Här är de tolv stegen.

Vad är 12-stegsprogrammet – hur fungerar det?

Tolvstegsprogrammet och andlighet

Metoden bygger på tron att det finns en högre makt, men är inte bunden till någon specifik religion. Enligt Anonyma Alkoholister är det upp till deltagarna att själva definiera begreppen högre makt och Gud. 

Ett exempel är sinnesrobönen som används på mötena och som fungerar oberoende av religion, eftersom man endast ber till en högre kraft. Det vill säga inte till en speciell definition av Gud. Tanken är att människan behöver sätta sin tillit till en kraft som är större än det egna jaget för att orka hantera svårigheter.

Finns det kritik mot tolvstegsmetoden?

Det finns läkare och alkoholforskare som menar att tolvstegsmetodens krav på total avhållsamhet från alkohol riskerar att skrämma bort personer med ett lättare beroende. Samt att sluten vård på behandlingshem kan vara ett för stort steg att ta för personer som är socialt integrerade och välfungerande i samhället, men som har ett riskbruk av alkohol. 

Somliga anser även att det andliga fokuset riskerar att avskräcka ateister eller icke troende personer. Här kan du läsa mer om debatten kring tolvstegsprogrammet.

Vad är ett riskbruk av alkohol?

  • Om en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • Om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka
  • För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk
  • Om en man dricker mer än 4 standardglas vid samma tillfälle
  • Om en kvinna dricker mer än 3 standardglas vid samma tillfälle

Läs mer om riskbruk och beroende här.

Läs om vårt samarbete med behandlingshemmet Sober Recovery i Nepal.

Har du ett alkohol- eller drogberoende kan du kontakta oss på Nämndemansgården.