En vit månad – vad händer med kroppen?

Om du avstår från alkohol under en månad så kommer det att märkas i din kropp.

Här går vi igenom vad som händer när du tar en paus från alkohol under 30 dagar – och ytterligare 10 positiva effekter med en vit månad.

Vad menas med en vit månad?

En vit månad innebär att helt avstå från alkohol under en period av 30 dagar. Många av oss har nog tänkt tanken att det skulle vara bra att ta en så kallad vit månad, vanligtvis efter sommarsemestern eller efter jul- och nyårshelgerna.

Vad händer när man slutar dricka alkohol?

Det händer en mängd bra saker i kroppen på bara en månad. De allra viktigaste effekterna märks på det centrala nervsystemet. Många känner sig piggare, tänker klarare och får mindre problem med ångest och sömnstörningar.

Kan ett kortare uppehåll förhindra skrumplever?

Det går inte att vrida tillbaka klockan, men risken för leverskador minskar om du avstår från alkohol i framtiden, även under en kortare period. Forskning har visat att en vit månad reducerar vad som kallas leverstelhet (som på sikt kan leda till skrumplever) vilket innebär att levern inte fungerar som den ska. Levern kan då inte längre rena kroppen från gifter eller bilda viktiga proteiner.

Vem bör ta en vit månad – hur mycket alkohol är ok?

De positiva effekterna av att avstå från alkohol under en period är större för den som har ett så kallat riskbruk, än för en måttlighetsdrickare.

Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten från 2018 så har 17% av alla svenskar mellan 16-84 år en riskkonsumtion av alkohol. För kvinnor innebär en konsumtion över 9 standardglas per vecka en förhöjd risk och för män är det 14 standardglas.

Enligt forskning från Karolinska institutet är drygt 13 procent av männen och 8 procent av kvinnorna högkonsumenter av alkohol. Det innebär att ungefär en miljon svenskar har en riskkonsumtion.

Fakta: Så många svenskar har alkoholproblem:

 • 50 000 personer har ett alkoholberoende med stor problemtyngd
 • 200 000 personer har ett beroende med låg till måttlig problemtyngd
 • 300 000 personer har ett skadligt bruk/missbruk
 • 450 000 personer har en hög konsumtion utan aktuella problem

En vit månad – men flera stora kliv mot ett hälsosamt liv

Det är alltså storkonsumenter av alkohol som har mest att vinna på en paus från drickandet. Levern och resten av kroppen får en chans att vila upp sig. Sinnena skärps, magen mår bättre – och förmodligen din omgivning och dina anhöriga också.

Du får en chans att återupptäcka livets självklara glädjeämnen. Hur trevligt man kan ha helt utan alkohol – när man umgås med eventuell familj eller vänner. Tillsammans skapar det en snöbollseffekt som är början på en mer hälsosam livsstil

10 positiva hälsoeffekter av en vit månad

Bättre levervärden

När du tar en paus från alkohol under en längre period får din lever en chans att vila upp sig. Levern får betydligt mindre att göra och dess funktion kan förbättras, som exempelvis produktionen av galla för att finfördela fetter i tarmen. Det tar ungefär 3-6 månader för levern att helt återgå till sin normala funktion.

Bättre sömn

Redan små mängder alkohol gör att kvalitén på din sömn försämras avsevärt. Ett uppehåll från alkohol kommer ge direkt resultat i form av att du känner dig piggare på dagarna. Det minskar också risken för snarkningar.

En piggare hjärna – bättre fokus

Din hjärna kommer att fungera betydligt bättre om du får tillräckligt med sömn. Ditt minne förbättras och din förmåga att strukturera saker i privat- och arbetslivet förbättras.

Bra för blodtrycket

Alkohol kan orsaka högt blodtryck, och detta kan normaliseras om du avstår från alkoholen.

Magen mår bättre

Alkohol retar slemhinnan och får magen att producera mer magsyra. Därför kan magen skadas om du dricker ofta eller för mycket.

 En mer hälsosam vikt

Efter fett är alkohol den värsta kaloribomben på våra matbord. En stor starköl innehåller ungefär lika många kalorier som en tårtbit eller 12 sockerbitar. Kroppen får dessutom svårare att tillgodogöra sig mineraler och vitaminer om energibehovet täcks av alkohol.

Minskad risk för sjukdom och olyckor

En hög alkoholkonsumtion medför en ökad risk att råka ut för rena olyckor. Men det ökar även risken för cancer och psykisk ohälsa, förutom att din lever och dina njurar riskerar att skadas.

Din psykiska hälsa förbättras

Du känner dig lugnare och starkare. Sinnena skärps och livskänslan förhöjs. Utan ständiga baksmällor får du dessutom tid och energi att ägna dig åt eventuell familj eller intressen.

Bra för omgivning och relationer

Det är inte bara den egna kroppen som tar stryk av en för hög alkoholkonsumtion. Du riskerar även att skada familj, barn, vänner och anhörigas psykiska hälsa. Även sexlivet mår antagligen bättre av en minskad alkoholkonsumtion.

Ett stort kliv mot måttlighetsdrickande

Snöbollseffekten av alla de ovanstående punkterna kan fungera som ett startskott mot ett hälsosammare liv. Vägen till att dricka mindre eller måttligt kan underlättas avsevärt av en vit månad.

Dricker du för mycket?

Eller känner du någon som dricker mycket? Ta kontakt med oss på Nämndemansgården för att se om du ligger i riskzonen.

Varför en vit månad?

 • Bättre levervärden
 • Bättre sömn
 • En piggare hjärna – bättre fokus
 • Bra för blodtrycket
 • Magen mår bättre
 • En mer hälsosam vikt
 • Minskad risk för sjukdom och olyckor
 • Din psykiska hälsa förbättras
 • Bra för omgivning och relationer
 • Ett stort kliv mot måttlighetsdrickande

Läs mer om varje punkt längre ned i artikeln.

Läs mer om

Kontakta oss

Externa länkar

The Guardian
Folkhälsomyndigheten
Karolinska Institutet