Internat Blentarp

Behandling i trygg och lantlig miljö

I en vacker och lugn miljö i trakten av skånska Blentarp finns en av våra internatenheter för vuxna. Det var här som Nämndemansgården grundades 1987 och sedan dess har framgångsrik beroendebehandling bedrivits här. Att göra behandling på internat innebär att helt fokusera på sin förändringsprocess under en kort och intensiv period. Samtidigt får man en möjlighet till miljöombyte och att bryta destruktiva mönster.

Vid frågor kontakta oss direkt på 020-20 20 75 eller info@namndemansgarden.se!

Våra klienter

Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år som har, eller är i riskzonen att utveckla, alkohol- eller drogberoende.

Nämndemansgården är etablerade i hela Sverige och våra uppdrag kommer från alla segment i samhället, såsom arbetsgivare och privatpersoner. Vi har avtal med merparten av Sveriges kommuner.

Bedömning innan påbörjad behandling

För att vi ska kunna föreslå rätt insats gör vår case manager eller placeringskoordinator en intervju baserad på etablerade screeningsformulär AUDIT/DUDIT, samt ett antal frågor rörande alkohol- och drogkartläggning, psykisk status, social bakgrundshistoria.

Vår behandling

Vårt arbete bygger på att stärka din psykiska, fysiska och sociala hälsa. Allt för att du ska kunna återta ett meningsfullt liv som inte kontrolleras av destruktiva beteenden.

Behandlingen bygger på:

 • 12-stegsprogrammets principer samt att varje individs problem behöver begripas och lösas utifrån sitt unika behov
 • Grundbehandlingen pågår i minst 5 veckor men kan variera utifrån personens förutsättningar och behov
 • Terapi i grupp samt enskilda samtal och eget arbete under handledning
 • Personal dygnet runt
 • Team av utbildade alkohol- och drogterapeuter, familjebehandlare, socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare
 • Efter avslutad grundbehandling följer en 11 månaders efterbehandling på någon av våra enheter i Sverige
 • Män och kvinnor har separata boenden, vissa delar av behandlingen sker gemensamt och vissa delar separat

Vi erbjuder vid behov också fördjupad behandling och stöd till utslussning.

Medicinavdelning med abstinensbehandling/avgiftning

På vår medicinavdelning i Blentarp finns kompetens och resurser för personer som behöver abstinensbehandling, antingen inför genomförandet av en behandling eller som en egen fristående tjänst. Behovet av abstinensbehandling bedöms alltid inför inskrivning och i samråd med den enskilde och dennes remittent samt läkare.

Anhörigstöd till närstående

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en anhörigkurs.

Läs om anhörigstöd och medberoende

 

 

 • Internatbehandling
 • Män & kvinnor
 • Anhörigstöd
 • Enskilda samtal
 • Efterbehandling
 • Rådgivning & Utbildning
 • Abstinensbehandling

Kontakt

Direkt 046-20 75 02
Fax 046-20 75 01

Nämndemansvägen 1, 275 63 Blentarp

Personal

Platschef
Camilla Christiansson
0701-99 20 57
Placeringskoordinator
Laila Svensson
0768-30 39 00
Case Manager
Katarina Hallenborg
020-20 20 75
Case Manager
Malin Persson
020-20 20 75
Placeringskoordinator
Marie Larsson
046-20 75 70
Enhetskoordinator
Camilla Lovelius
046-207565
Behandlingskoordinator
Kim Sjölander

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen