Internat Blentarp

Behandling i trygg och lantlig miljö

I en vacker och lugn miljö i trakten av skånska Blentarp finns en av våra internatenheter för vuxna. Det var här som Nämndemansgården grundades 1987 och sedan dess har framgångsrik beroendebehandling bedrivits här.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år som har, eller är i riskzonen att utveckla, alkohol- eller drogberoende. Internatformen, som innebär att du bor hos oss under hela grundbehandlingen, ger dig möjlighet att fullt ut fokusera på ditt eget mående och dina relationer och få hjälp att hitta lösningar för ett bättre liv.

Bedömning & kartläggning

För att vi ska kunna föreslå rätt insats gör vår case manager eller placeringskoordinator en intervju baserad på etablerade screeningsformulär AUDIT/DUDIT, samt ett antal frågor rörande alkohol- och drogkartläggning, psykisk status, social bakgrundshistoria.

Behandling

Grundbehandlingen är i regel minst fem veckor men kan variera i längd och upplägg beroende på varje individs förutsättningar och behov. Behandlingen av drogproblematik bygger på 12-stegsprogrammets principer och är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning. Efter avslutad grundbehandling följer en årslång efterbehandling antingen i Blentarp eller på någon av våra övriga enheter i Sverige. Vi erbjuder vid behov också fördjupad behandling och stöd till utslussning.

Målet med behandlingen är ett liv i frihet från beroende. Vi som arbetar här är utbildade alkohol- och drogterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare.

Abstinensbehandling

På vår medicinavdelning i Blentarp finns kompetens och resurser för personer som behöver abstinensbehandling, antingen inför genomförandet av en behandling eller som en egen fristående tjänst. Behovet av avgiftning eller abstinensbehandling görs i samband med vår initiala bedömningsprocess eller efterspecifikt uppdrag från remittent, arbetsgivare eller privatperson.

Anhörigprogram

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en anhörigkurs.

Läs om Anhörigstöd & medberoende

 

 

  • Internatbehandling
  • Män & kvinnor
  • Anhörigstöd
  • Enskilda samtal
  • Efterbehandling
  • Rådgivning & Utbildning
  • Abstinensbehandling

Kontakt

Direkt 046-20 75 02
Fax 046-20 75 01

Nämndemansvägen 1, 275 63 Blentarp

Personal

Platschef
Annica Henriksson
0703-74 75 00
Placeringskoordinator
Laila Svensson
0768-30 39 00
Case Manager
Katarina Hallenborg
020-20 20 75
Case Manager
Malin Persson
020-20 20 75
Enhetskoordinator
Camilla Lovelius
046-207565
Behandlingskoordinator
Kim Sjölander

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen