Kvinnor och beroendeproblem

Det finns vissa biologiska skillnader mellan kvinnor och män som innebär att kvinnor är mer sårbara för alkohol och droger. Kvinnor påverkas annorlunda och tål mindre mängder än män. Dessutom är känslor av misslyckande, utanförskap och skam ofta mer dominerande. Många av de kvinnor som Nämndemansgården möter vittnar om hur självkänslan och värdigheten brutits ner av känslan att inte helt klara de inre och yttre förväntningar som kvinnan upplever ¬– bland annat när det gäller mammarollen. Historiskt sett har det varit svårare för kvinnor att gå in i behandling på grund av sociala och kulturella skäl. I vår behandling tar vi hänsyn till dessa specifikt kvinnliga förhållanden.

Olika Behandlingsalternativ

Som kvinna kan man uppleva det som värdefullt att dela dessa specifikt kvinnliga erfarenheter och upplevelser med andra kvinnor. Därför erbjuder vi en fokuserad kvinnobehandling på egna enheter. Andra kvinnor ser beroendet som det viktigaste, inte könstillhörigheten, och väljer istället våra blandade grupper i öppen form eller internat. När det gäller en del kvinnor behöver särskilt fokus läggas på att arbeta med olika former av psykisk ohälsa, på hanteringen av nära relationer eller på att bygga en mer stabil livssituation. 
Det viktiga är att vi kan erbjuda alla kvinnor hjälp där deras unika behov tillgodoses av vår specialiserade personal.

 

Fokuserad Kvinnobehandling, Blentarp

Fokuserad Kvinnobehandling, Rönneholm

Blandade grupper internat, Uppsala

Blandade grupper öppen form- Göteborg

Blandade grupper öppen form- Stockholm