Mer än 35 års erfarenhet av beroendeproblematik

Som Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik arbetar vi med att minska konsekvenserna av riskbruk och beroende av alkohol, droger eller spel – i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan hitta lösningar på beroenderelaterade problem.

Om Oss

Kompetens och vårdkedja

Vi är stolta över den breda och djupa kompetens vi besitter inom beroendeområdet, en kompetens som vi har utvecklat sedan starten. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas och att våra arbetssätt och metoder ska vara uppdaterade och hålla hög kvalitet.

Vår verksamhet omfattar en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och utbildning till avgiftning och behandling i öppenvård eller internat. Våra insatser riktar sig såväl till individer i beroende och deras närstående som till företag och organisationer.

Att ha alla nivåer av insatser i egen regi är ett viktigt sätt för oss att kvalitetssäkra vårdkedjan för våra klienter. Det ger också en unik möjlighet att skräddarsy en behandling utifrån den individuella bedömning som vi alltid gör inför en eventuell placering.

Vision och kärnvärden

Vår vision är att bidra till att människor får ett bättre liv –  i frihet från beroende.

Våra kärnvärden är kvalitet och respekt.

  • Kvalitet för oss innebär att vår verksamhet ska bäras av kompetenta medarbetare som hela tiden utvecklar sin kunskap och förmåga. Våra tjänster och arbetssätt ska utvecklas i takt med forskningen inom området och det lärande som våra samlade erfarenheter ger oss.
  • Respekt står för vår tro på varje individs inneboende styrka och förmåga att lösa sina problem i relation med andra människor. Respekt innebär att vi är lyssnande och inte skuldbeläggande, att vi har omtanke om individen och skapar en miljö präglad av omtanke och trygghet.

Våra kunder

Våra uppdrag kommer från alla segment i samhället: kommuner, landsting, arbetsgivare och privatpersoner. För att möta de delvis skilda behov som finns hos dessa olika grupper har vi organiserat oss i olika affärsområden och med specifika kompetenser som matchar kundernas efterfrågan.

Inom offentlig sektor har vi placeringskoordinatorer som stödjer våra uppdragsgivare och håller ihop vårdkedjan för klienten. För arbetsgivare och privatpersoner har vi case managers som samordnar hela processen, från rådgivning och utredning till en avslutad behandlingsinsats. Alla våra placeringar följs upp systematiskt, både med klient och uppdragsgivare, och är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Historia

Nämndemansgården som varumärke har sitt ursprung i skånska Blentarp där Birgitta Crafoord 1987 startade ett behandlingshem efter att själv ha blivit nykter tack vare en 12-stegsbaserad behandling på Hazelden i USA.

Koncernen Nämndemansgården i Sverige AB bildades 2006 med syfte att sammanföra verksamheter inom olika behandlingsföretag som agerat på marknaden sedan mitten av 1980-talet. Sedan dess har en rad olika verksamheter förvärvats och byggts upp i syfte att skapa en bred och sammanhållen vårdkedja som kan erbjuda stöd till alla åldersgrupper och kundsegment. Idag finns Nämndemansgården representerat i hela landet och har lösningar för alla typer av målgrupper.

Under de senaste åren har en rad tjänster och kompetenser utvecklats för att stärka det proaktiva arbetet hos privata och offentliga arbetsgivare. Idag är vi inte bara ett behandlingsföretag utan också en partner för alla som vill förebygga och medvetandegöra beroendeproblematiken och dess konsekvenser – för individen, samhället och arbetsplatsen.

Vi har också förstärkt vår kompetens för att samtidigt och samlat arbeta med samsjuklighet, där olika typer av ohälsa och diagnoser samverkar med beroendet.

Vi är rustade för framtiden.

Två statyer i skogskanten

En gallergrind med Nämndemansgårdens logotype på

Styrelsen

Med Thomas Wiklund, Gittan Crafoords son, och våra andra styrelsemedlemmar förvaltar vi Gittans vision och kärnämnen än idag, 35 år senare.

Läs om Gittan Crafoords Stiftelse

Ledningsgruppen

Tillsammans lägger ledningsgruppen utformade och strategiska mål, affärsplan och strategier med en omvärldsanalys som grund. Säkerställer att Nämndemansgårdens grundvision är väl förankrat internt inom koncernen, kvalitet och respekt. Uppföljning av verksamhetens nyckeltal och noga värnar och säkerställer att all personal följer de säkerhetsåtgärder och integritetspolicyn.

Styrelsemedlemmar

Styrelseordförande

Dan Olsson

Styrelseledamot

Thomas Wiklund

Ledningsgrupp

VD / Koncernchef

Martin Franklin

COO / Verksamhetschef

Annica Henriksson

070-374 75 00

CFO

Linda Jeppsson

HR-Chef

Lotta Thulin