Noggrann bedömning för rätt behandling

Rätt behandling för varje klient är viktigt för Nämndemansgården. Därför inleder vi alltid med en personlig bedömningsprocess där vi tillsammans utforskar och kommer fram till vilken insats som är mest lämplig. Vi vet att det bästa behandlingsresultatet kommer av en bra matchning mellan problemnivå, egna preferenser samt vår kliniska bedömning.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Självskattning och bedömning

Underlaget för vår bedömning av behandlingsbehov är en mix av en strukturerad intervju och tester som bygger på självskattning. Vi hjälper till i processen för att bedömningen ska bli så vägledande som möjligt i beslutet om hur en insats ska se ut.

Hur går det till?

Testerna genomförs tillsammans med erfaren och utbildad personal som har just utredningar som specialistkompetens. Bedömningen tar cirka 1,5 timme.

Vad innehåller den?

En del av bedömningen vilar på självskattningar. Dessa tester är vanliga sätt att ta reda problemnivå kring alkohol och droger samt ofta sammanhängande psykisk ohälsa i form av ångest och depression.

Bedömning med diagnos

beroendenivå

När en bedömning behöver en diagnos kring beroendenivå utförs delar av den av läkare.

Diagnosticering av alkohol- eller drogberoende, eller de korrekta termerna alkoholanvändningsstörning respektive substansanvändningsstörning, görs alltid av läkare och är en del av en större bedömning som ofta ligger till grund för sjukskrivning eller möjlighet att ta del av försäkringar.

 

Neuropsykiatriska utredningar

Det finns ofta behov av att utreda eventuella psykiatriska diagnoser som samverkar med beroendet.

När det gäller neuropsykiatriska utredningar samarbetar vi med flera av landets mest kompetenta psykiatrer och läkare som tillsammans med vår egen personal kan utföra utredningar som har ett stort värde i behandlingen.