Hjälp och stöd
till förändring i ett missbruk

Har du, eller någon du känner, problem med alkohol, droger eller spel? Nämndemansgården erbjuder hjälp och stöd, från en första screening/bedömning till behandlingsinsats och uppföljning. Vi ser till helheten och matchar rätt insats utifrån varje individs behov.

 

 

 • Över 30 år i branchen
 • Finns i hela Sverige
 • Spel-, alkohol- och drogberoende
 • Bedömning
 • Behovsmatchning vid behandling
 • Anhörigstöd

Fri rådgivning, ring 020-20 20 75

Vårdgivare, ring vår placeringsjour
dygnet runt 0200-75 34 02

Privatperson

Hur ska jag agera vid behov av hjälp?

Steg-ikon

Situationer som ger konsekvenser

Steg-ikon

Ta ansvar för ditt liv och ditt beteende

Steg-ikon

Upplys dig om dina rättigheter

Steg-ikon

Ta kontroll över din situation

Steg-ikon

Inventera om barn eller andra har påverkats

Steg-ikon

Ta emot hjälp – förändring är möjlig

Behandlingar alkohol, droger och spel

Nämndemansgården har program för alla, oavsett hur stort problemet är eller på vilket sätt man vill göra något åt det.

Utredning & bedömning

Innan en eventuell behandlingsinsats gör vi alltid en individuell bedömning där vi tittar på sammanhanget och individens hela livssituation. Vi kartlägger beroendeproblematiken och matchar individens behov med en behovsanpassad behandling.

Läs om Utredning & bedömning

Våra behandlingar & program

De olika beroenden vi behandlar är alkohol-, drog-, läkemedel eller spelberoende. Nämndemansgården erbjuder en variation av behandlingsformer som individuell- eller gruppterapi.

Olika behandlingsformer

 • Öppenbehandling
 • Internatbehandling
 • Enskild behandling och samtal
 • Arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram

I alla våra behandlingar ingår efterbehandling och anhörigstöd.

Läs om Olika behandlingar

Läs Personliga berättelser

Beroendetest – svara på 12 frågor så ger vi en indikation hur din konsumtion ser ut

Anhörig och medberoende

Att leva nära någon med beroendeproblematik är mer än många klarar av och behovet av råd och stöd är stort. I alla våra behandlingar inom beroende ingår Anhörigstöd till de anhöriga. Även om du inte har en närstående i behandling hos oss är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information om våra olika program för anhöriga och medberoende. Här kan du läsa vår artikel där vi reder ut vad anhörigstöd är och varför det behövs.

Vi erbjuder även följande program

 • Vuxna-Barn
 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal

Läs om Anhörigstöd & medberoende

Läs Personliga berättelser

Finansiering

Det finns tre valmöjligheter att kunna finansiera en behandling hos oss.

 1. Privat – om möjligheten finns att bekosta sin behandling själv.
 2. Via arbetsgivaren – via din arbetsgivare kan du få en behandling.
 3. Socialförvaltningen – via din kommun kan du ansöka om bistånd till behandling.

Gittan Crafoords stiftelse

Nämndemansgården i Sverige AB samarbetar med Gittan Crafoords stiftelse där det finns möjlighet att ansöka om bidrag till sin behandling.

Läs om Gittan Crafoords stiftelse