Kontakta oss: Ring 020-20 20 75

Vårt program riktar sig till vuxna med ett fungerande socialt nätverk och arbetsliv som har eller riskerar att utveckla ett alkohol- eller drogberoende. Vi erbjuder veckovisa gruppterapier på eftermiddagar/kvällstid under 20-40 veckor, kompletterat med enskilda samtal vid behov. Metoderna inkluderar KBT och MI, med fokus på både gruppdynamik och individuella uppgifter.

Anhörigstöd ingår – Läs mer här

  • Öppenvård
  • Tillgängligt
  • Anhörigstöd
  • Gruppterapi
  • Behovsanpassat
  • Sedan 1987

Bli fri från ditt beroende – vård anpassad efter dina behov

Öppenbehandling – När livet fortsätter

Vi vet att varje dag räknas, därför erbjuder vi en behandling för dig som kämpar med riskbruk eller beroende av alkohol, droger eller läkemedel. Våra behandlingar är uppbyggda på ett sätt som låter dig upprätthålla både ditt arbetsliv och ditt vardagliga liv. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Att ta kontakt med oss är avgiftsfritt och du kan vara anonym.

Varför ska du välja oss?

Sedan 1987 har vi varit ledande inom beroendebehandling. Vår långa historia och erfarenhet ger oss en förståelse för de utmaningar och behov som är associerade med beroende. Varje person är unik och därför anpassar vi våra behandlingsprogram för att passa just dina behov. Vi förstår att livet måste fortsätta även under behandlingen och därför har vi ett behandlingsupplägg som gör det möjligt för dig att upprätthålla ditt yrkes- och privatliv samtidigt som du får den hjälp du behöver.

  • Balans med vardagslivet
  • Stegvis återhämtning
  • Stöd i grupp
  • Personlig utveckling

Öppet hus (nya datum inom kort)

Vi berättar mer om vad vi gör i behandling.

Boka in dig på öppet hus i Stockholm eller Göteborg. Här berättar vi mer om anhörigstöd och lågintensiv öppenvårdsbehandling och har en aktuell föreläsare på plats.