Forskning & utveckling

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Forskning och utveckling

Egna studier, samarbeten och internationell forskning

Nämndemansgården har alltid haft ett stort fokus på forskning. Både den internationella forskningen samt den egna insatsen genom systematisk utvärdering och studier.

Vi samarbetar med olika högskolor samt andra vårdföretag för att bidra till att skapa evidensbaserad praktik inom beroendevården genom. En praktik som vilar på senaste forskningen – personalens kompetens samt klienternas delaktighet.

En nära relation till forskning leder till behov av utveckling och där ökar behovet av att vidareutbilda personal och modernisera befintliga metoder samt föra in nya.

Som samarbetspartners för studier kan vi nämna:

  • Lunds universitet
  • Ersta Sköndal högskola
  • Stockholms universitet
  • Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Tetra Pak
  • samt en rad andra utbildningsinstitut och företag

Vår senaste studie 2018

Vår egen forskningsgrupp

Vår senaste studie som sammanställd i början av 2018, är gjord av vår egen forskningsgrupp och är en studie gjord på alla klienter som skrevs in vid Nämndemansgården Blentarp under 2016 som visade att 70% efter behandling visade ingen grad av ett alkoholberoende.

Hur gick studien till?

En grupp på 177 personer. Studien bygger på resultat av självskattningsenkäter som gick ut i November, december 2017 och mäter nykterhet, drogfrihet samt välbefinnande.

Vad visade resultatet?

Resultatet visar på att 70% av gruppen inte visar på någon grad av alkoholberoende. Detta efter 1-2 år efter avslutad behandling. Dessutom visade det sig att en signifikant större del av denna grupp mår bättre än populationen i stort. Och, kanske ingen överraskning, det finns en koppling mellan dåligt mående och en hög konsumtion.

Läs hela Studien här

Tetra Pak – Rehabilitering som investering

Ett av de största samarbetsprojekt vi genomfört är den studie vi gjorde med Tetra Pak. Det är en imponerande studie som innefattar 182 personer som varit anställda på Tetra Pak och under sin anställning gjort behandling på Nämndemansgården för sin alkohol eller drogproblematik.

Fokus var på produktionsbortfall vid beroende samt hur investeringen i behandling ger utdelning. Kostnaderna för produktionsbortfall kopplat till alkohol uppgår i genomsnitt till 4 % av lönesumman. Det visade sig att Tetra Pak tjänade in och fick utdelning på sin behandlingsinvestering redan under första året som en behandling genomförs.

 

Läs om hela studien med Tetra Pak

Visste du detta?

”Tankenöt” spelberoende och kriterier för stöd och behandling

Efter den att den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2018 tror många att de med spelproblematik har samma kriterier till rätt av stöd och behandling som alkohol- och drogberoende, så är inte fallet.

Det beroendeproblem som forskats mest på de senaste 10 åren är antagligen spelberoende. Det finns en mängd väl utprövade tester för spelberoende och det finns en mindre stigmatiserad hållning i behandlingsvärlden och hos gemene man. Det är en spännande och utvecklande tid då mycket samhället belyser problemet, anhöriga och drabbade spelberoende träder fram och berättar, mer och mer erfarenheter görs i behandling samt att studier ger ny kunskap.

Vi deltar aktivt i vidareutvecklingen av behandlingsprogram

Nämndemansgården deltar i utvecklingen genom att delta i testning av översatta tester samt att vi bedriver behandlingsprogram med engagerad och kunnig personal.  Det vi tror är viktigt att definitionen av spelberoende ska följa samma väg som den med alkohol- och drogberoende. Att det inte ska behövas allt för många symptom för att man ska kunna få hjälp som spelberoende.

Visste du detta?

Idag är det stor skillnad mellan alkohol- och drogberoendes och spelberoendes kriterier för att få stöd och behandling. Detta är viktigt för att minska stigmat och bibehålla en förståelse för att beroendeproblem är större än bara specifika symptom. Det personliga lidandet, som påverkar över 4-5 personer runt varje individ med beroendeproblematik, uppkommer ofta långt innan man uppfyllt tillräckligt många kriterier för beroende.

Det vill vi uppmärksamma. 

E-hälsa och digitalisering

Det pratas idag väldigt mycket om digitalisering, e-hälsa och AI. Hur det kan fungera som stöd och effektivisera alla typer av behandlingar.

Nämndemansgården har infört och implementerar just nu olika typer av digitala lösningar i delar av vårdkedjan. Framförallt i det tidiga och det senare skeendet i behandlingen. Att man genom en så självklar sak som sin mobil idag kan ha stödfunktioner i sin behandling känns idag helt naturligt. Det vi tittar på just nu och en tid framåt är hur det stödet eventuellt förändrar resultatet av behandlingen.