Vi matchar stödet efter individen

För ett långsiktigt tillfrisknande behöver en del klienter tillgång till ett tryggt boende och en ny start i livet. Vi erbjuder Stödboende och Utsluss, Familje- och jourhem samt Personstöd. Vår personal har kompetens att kartlägga och uppmärksamma behov samt individanpassa stödet mot ett självständigt liv.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Familjehem och stödboende

Familje- & jourhem

Vår familjehemsverksamhet erbjuder boende för barn, ungdomar och vuxna som av olika skäl har behov av ett tryggt och ordnat familjeliv. Varje individs problembild och livssituation är unik och därför prioriterar vi en grundlig behandlingsmatchning. Våra familjehem, som utreds enligt Socialstyrelsens regler, har alla spetskompetens i beroendeproblematik och får regelbunden handledning och vidareutbildning av våra erfarna konsulenter.

Läs om Familjehem för ungdom

Läs om Familjehem för vuxna

Vill du bli familjehem?

Vi söker ständigt efter familjer till vår verksamhet. Känner du att din familj vill bidra till att ge människor stöd och vägledning i en period i livet?

Läs mer

Kontakt Familje- & jourhem!

Intresseanmälan och förfrågan

Familjehemsenheten

018-317900

Familjehemskonsulent

Linda Florell

070-197 58 30

Dygnet runt

Placeringsjour

0200-75 34 02

Stödboende Ungdom

Ida Stödboende i Västerås erbjuder unga män i åldern 16-20 år en trygg plats att tillsammans med personal utvecklas och lära sig grunderna i att bo själv. Klienten får hjälp med att komma igång med studier alternativt arbete/praktik i sin egen takt, och vi kombinerar individuellt anpassade vardagar med gruppgemenskap. Vi har ett ökat individanpassat boendestöd som ingår i alla placeringar för att underlätta processen med att bo själv.

Läs om behandlingsenheten

 

Utsluss Ungdom

Ida Utsluss för unga män i Västerås, och Malmö Utsluss för vuxna män och kvinnor erbjuder egen lägenhet för dem som behöver hjälp med att komma igång med en fungerande vardag efter behandling. Vi kombinerar individuellt anpassade vardagar och gemenskap med övriga klientgruppen.

Läs mer om behandlingsenheten

Personstöd

Alla våra lägenheter ligger i samma område vilket möjliggör en sammanhållen klientgrupp och ett socialt nätverk där vi arbetar både enskilt och i grupp. Fokus ligger på grundläggande kunskap om välfärdssystemet samt ekonomi och bank, matlagning med mera.

Vi erbjuder även kontaktmanskap efter utskrivning för den klient som fortfarande behöver ett tryggt vuxenstöd.

Personstöd vid ytterligare behov

Vi erbjuder även ett utökat Personstöd där vi är med och handlar med klienten, tränar, använder tvättstuga, följer med till läkare eller möte hos myndighet.

Nämndemansgårdens personstöd:

  • Socialt nätverk

  • Grundläggande samhällskunskap

  • Möjlighet till förlängt stöd och boende

  • Anhörigutbildningar

  • Extra behandlingsveckor

  • Utredningar via extern partner