Beroende är en komplex problematik

Riskbruk eller beroende? Beroende har olika allvarlighetsgrad och kan ta sig olika uttryck. Det finns gemensamma nämnare samt specifika symtom och tecken beroende på nivå eller substans.

Här följer en beskrivning av olika beroenden samt skadligt bruk.

Personlig rådgivning!
Ring 020-20 20 75

Om beroende

Beroende och förnekelse

Att förneka sitt beroende handlar om att lura sig själv. För att klara av att leva med att det jag vill är en sak och det jag gör är en annan utvecklar man försvar – som förnekelse. Det är alltså inte en medveten lögn i avsikt att skada, även om det ofta blir resultatet.

Förnekelse ska inte brytas med konfrontation. Det krävs professionalitet att lotsa någon till att klara av att möta sig själv och sin situation.

 

Stöd & rådgivning

Oavsett hur stort ditt problem är, eller vilken relation du har till en person med problem, kan vi erbjuda stöd och rådgivning.

Våra tjänster är heltäckande och skräddarsydda utifrån behov. Vi kan finnas med som en part i utforskandet av om det finns ett problem. Där blir rådgivningen en form av lärande kring alkohol, droger och psykisk hälsa. Vi ger ofta stöd till chefer, medarbetare och anhöriga under varje del i processen.

Vad är specifikt gällande olika beroenden?

Riskbruk

Ett riskbruk innebär en konsumtion än vad som anses osunt men också varför man dricker.

Det är lika riskfyllt att till exempel dricka sig riktigt berusad en till två gånger i veckan som att dricka ett glas för mycket varje kväll. Hur det än ser ut går ett riskbruk att hejda och förändra innan det övergår till att bli ett allvarligare problem.

Läs om Riskbruk

Alkoholism

Ett beroende av alkohol kan vara mer eller mindre allvarligt. Det är alltså samma problem fast det kan ha utvecklats olika långt hos människor. Det gemensamma är att alkoholen tar en onaturligt stor plats i livet samt att man har svårt att låta bli fast man vet att det kan ge negativa konsekvenser. Vissa har utvecklat ett allvarligt beroende med många symptom och konsekvenser i alla områden i livet och andra har ett beroende som är lätt att förväxla med ett riskbruk.

Läs om Alkoholism

 

Spelberoende

Spelberoende har många likheter med ett kemiskt beroende men även sina speciella kännetecken som gör sig unik och slug. Som kännetecknar en kombination av ökad tid framför en skärm, utan att producera något, problem med pengar samt en ökad psykisk ohälsa i form av stress, ångest och som vanligt ter sig till att börja konsumera alkohol för att bedöva sina känslor.

Läs om Spelberoende

 

Samsjuklighet

Vad betyder samsjuklighet? Det är det begrepp som används när annan psykisk ohälsa diagnostiserats tillsammans med ett beroende. Alkohol och droger hänger tätt ihop med den psykiska ohälsan och medför att det finns en större risk att uppleva ångest eller depressioner om man dricker. Annars kan alkohol fungera som flyktmedel från tankar och känslor som en katalysator till en allt sämre psykisk hälsa.

Läs om Samsjuklighet

Drogberoende

Ett utvecklat drogberoende är kopplat till förändringar i hjärnan och dess belöningssystem. Det innebär att personen reagerar annorlunda på droger än andra och drogen fyller en annan funktion. Med en kombination av ökande begär och baksidan av sin natur den brottsliga aspekten ger en annan nivå av konsekvenser som gör detta beroende speciellt.

Läs om Drogberoende

Läkemedelsberoende

Läkemedelsberoende sker ofta i tysthet med konsekvenser som vanligen bara är synliga för den som bär på problemet. Det är en isolerande och nedbrytande problematik som tar lång tid att bryta. Att hantera ett läkemedelsberoende är en svår balansgång mellan anledningen till att man behöver medicinen och att den samtidigt har blivit ett problem.

Läs om Läkemedelsberoende