Hela vårdkedjan under ett tak

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan i egen regi och har ett väl fungerande samarbete mellan olika insatsdelar. Vi motiverar, bedömer, utbildar och behandlar klienter i alla åldrar och från hela Sverige. Oavsett om det handlar om ett problematiskt bruk eller ett allvarligt beroende kan vi erbjuda ett specialanpassat program, någonstans i Sverige.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Motivation & behandlingar

Covid-19 och hur vi erbjuder digitala lösningar för din trygghet!

Nämndemansgården har gjort anpassningar för att även under rådande omständigheter med Covid-19 kunna erbjuda alla tjänster på ett tryggt sätt. Här kan du läsa om enskilda samtal och våra digitala lösningar.

Vi har digitala plattformar som möjliggör för oss att utföra bedömningar, utredningar och öppenvårdsbehandlingar både enskilt och i grupp utan att man behöver komma till oss på plats. Våra internat har fortsatt öppet och följer och anpassar verksamheten efter folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Motivation

Ingen genomför en hållbar livsstilsförändring om inte motivationen finns. Ibland kan det behövas hjälp att hitta motivation och man kan behöva utforska om det finns ett problem som inte kan hanteras på egen hand.

Nämndemansgårdens Motivationsprogram består av enskilda samtal vid 3-5 tillfällen, alternativt en utbildning i mindre grupp vid 5 tillfällen.

Riskbruk

Alla som dricker för mycket är inte beroende. Men en hög konsumtion kan medföra fysiska, psykiska och sociala skador och som i sin tur kan leda till ett beroende.

Det finns en möjlighet att förändra sin alkoholkonsumtion och du får hjälp att identifiera dina fallgropar och hitta ett sunt förhållningssätt.

Läs mer om Riskbruk

Behandlingar alkohol- och drogberoende

Olika behandlingsformer

Nämndemansgården har program för alla, oavsett hur stort problemet är eller på vilket sätt man vill göra något åt det. På flera av våra behandlingsverksamheter kan vi erbjuda allt från enskilda samtal till långa internatbehandlingar.

 • Öppenbehandling
 • Internatbehandling
 • Enskild behandling och samtal
 • Arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram

I alla våra behandlingar ingår efterbehandling och anhörigstöd.

Läs om de olika behandlingsformerna

Med en noggrann utredning och bedömning som grund kommer vi tillsammans med varje klient fram till den bästa individuella behandlingen.

Läs om Utredning & bedömning

Rehabiliteringsprogram för arbetslivet

De flesta som har en alkohol eller drogproblematik befinner sig i arbetslivet och har en tillvaro som liknar alla andras. Nämndemansgården har specialinriktade program riktade mot arbetslivet. Dessa program är utformade så att det går att upprätthålla sitt arbete under rehabiliteringen och att arbetsplatsen ligger nära under rehabprocessen.

Särskiljer sig från andra program

 • Upprätthålla sitt arbete under behandling.
 • Behandling en gång i veckan efter arbetstid.
 • Programmet innehåller föreläsningar, individuella uppgifter och grupparbeten etc.

Läs om våra olika Rehabcenters

Samsjuklighet

Vår behandling för personer med fler diagnoser än beroende är förlagd till enheter med få platser med högspecialiserade team. På Embla Center som är vår enhet för kvinnor med samsjuklighet har vi en framgångsrik behandling som baserar sig på ett relationellt synsätt i kombination med metoder som har stark evidens.

Läs om Behandling Samsjuklighet

Abstinensbehandling

Abstinensbesvär är naturliga när man ska göra något åt ett alkohol- eller drogberoende. Men vissa drogers abstinenssymptom kan vara direkt skadliga eller till och med dödliga om de inte hanteras på rätt sätt. Vi kan ta emot patienter redan under den tidiga abstinensen, det som också kallas avgiftning.

Läs mer om Abstinensbehandling

Återfallsprogram

Att återfalla i ett beroende är inget ovanligt och behöver inte vara skamfyllt eller ett misslyckande. Både inre och yttre faktorer kan bidra till att en förändringsprocess inte är spikrak. Våra Återfallsprogram är individuellt anpassade utifrån varje persons omständigheter och förutsättningar.

Behandlingar spelberoende

Spelberoende kan behandlas

Spelberoendets påverkan på hjärnan liknar den vid ett alkohol- eller drogberoende och därför kan den behandlas på liknande sätt.

Nämndemansgårdens program för spelberoende är en evidensbaserad och strukturerad behandling baserad på KBT, MI och systemisk familjeterapi. Behandlingen är individuell och sträcker sig över tio veckor, med ett tillfälle i veckan.

Olika behandlingsformer

Vi erbjuder en variation av behandlingsformer som individuell- eller gruppterapi. I alla våra behandlingar ingår efterbehandling.

Våra behandlingsformer

 • Öppenbehandling
 • Enskild behandling och samtal
 • Internatbehandling

Läs om de olika behandlingsformerna

Behandlingar läkemedelsberoende

Läkemedelsberoendet smyger sig långsamt på

Läkemedelsberoende sker ofta i tysthet med konsekvenser som vanligen bara är synliga för den som bär på problemet. Det är en isolerande och nedbrytande problematik som tar lång tid att bryta. Att hantera ett läkemedelsberoende är en svår balansgång mellan anledningen till att man behöver medicinen och att den samtidigt har blivit ett problem.

Olika behandlingsformer

Vi erbjuder en variation av behandlingsformer som individuell- eller gruppterapi. I alla våra behandlingar ingår efterbehandling.

Våra behandlingsformer

 • Öppenbehandling
 • Enskild behandling och samtal
 • Internatbehandling

Läs om de olika behandlingsformerna

 

Behandling psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Väldigt många med beroendeproblematik lider samtidigt av stressrelaterad problematik, depression, ångest eller annan form av psykisk ohälsa. Vi vet att det är svårare att nå sina mål med en behandling om man inte samtidigt får möjlighet att må bättre och reducera den ohälsosamma stressen i livet. I våra behandlingar tar vi upp till exempel hur ångest verkar samt hur stress kan vara skadlig. Det kan även finnas behov av utökad enskild terapi med fokus på den psykiska ohälsan.

 

Andra diagnoser

I våra bedömningar tar vi hänsyn till eventuell samsjuklighet och kan föreslå behandlingsprogram som möter hela den komplexa problematiken. Eftersom samsjuklighet är så vanligt hos beroende har vi erfarenhet och högsta kompetens i våra program. Vi har lärt oss att det inte går att vänta med att hantera psykisk ohälsa och att det inte går att särskilja en beroendeproblematik från andra diagnoser. De ligger så tätt ihop att de behöver behandlas samtidigt.

Ett vitt stort hus, behandlingshem

Team med helhetsperspektiv

 • Drog- och behandlingsterapeuter socionom
 • Psykolog
 • Psykiater
 • Sjuksköterska

 

Läs om Samsjuklighet och behandlingar

Läs om Utredning med diagnos och neuropsykiatriska utredningar

Läs om Embla Center

Anhörigstöd & medberoende

Stöd och kurser i olika former

I över 30 år har Nämndemansgården fokuserat på att ge rätt stöd och hjälp till anhöriga. Vi har kurser och program i olika behandlingsformer.

Att vara anhörig kan lätt leda till att man utvecklar beteenden som ingår i det man ofta kallar medberoende. Att förtvivlat försöker hjälpa någon som inte förmår att hjälpa sig själv är frustrerande och det är lätt att börja kontrollera då hjälpen inte når fram. Du kommer alltid att vara anhörig men behöver inte vara medberoende för alltid.

Läs om Anhörigstöd & medberoende

 

Läs mer om...

 

Alla som gör behandling inom Nämndemansgården kan erbjuda sina anhöriga någon form av anhörigstöd.

E-hälsa

Vi erbjuder olika möjligheter till digitala lösningar inom flera områden. E-hälsa och digitalt vårdstöd är en naturlig del av vår samtid. Därför har Nämndemansgården sedan flera år tillbaka deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda effektiva verktyg som komplement till våra personliga tjänster.

Bedömning och samtal

Genom en säker portal kan vi erbjuda både bedömningssamtal och enskilda samtal som ett komplement till fysiska möten, när geografi eller andra praktiska omständigheter så kräver.

Alkoholberoende

Klienten får en trådlös alkoholmätare i fickformat och en vårdtelefon med appar där ett individuellt behandlingsprogram läggs upp. Patienten utför löpande nykterhetstester och andra uppgifter i sin hemmiljö.

All information överförs i realtid till en vårdportal, där den summeras och presenteras lättöverskådligt för behandlaren som sedan återkopplar och ger stöd på bästa sätt.

Spelberoende

Klienten får en vårdtelefon med app och utför löpande individanpassade aktiviteter och svarar på välmående frågor i sin hemmiljö.

All information överförs i realtid till en vårdportal, där den summeras och presenteras lättöverskådligt för behandlaren som sedan återkopplar och ger stöd på bästa sätt.

 

Kontakta Kundansvariga för mer information och variationer av tilläggstjänster.

Till Kontakta Oss

Kundansvariga Nämndemansgården

Region Syd

Robin Foidl

0702-72 59 54

Region Mälardalen / Norr

Carina Kåla

0726-44 63 71

Region Väst

Piet de Boer

0701-99 08 40