Samarbete för effektiv vårdkedja

För att alltid kunna möta våra kunders behov och önskemål är vi öppna för samarbeten. Nämndemansgården är ofta en del i en vårdkedja hos olika offentliga eller privata vårdgivare. Vår expertis i beroendefrågor blir då en resurs, såväl i en utredningsfas som vid olika typer av behandlingsinsatser. Tillsammans skapar vi de bästa lösningarna.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Samarbetspartners

Företagshälsovården

Nämndemansgården har ett etablerat samarbete med de flesta företagshälsovårdsföretag i Sverige, både fristående och interna. Företagshälsovården är ofta den första instans som kommer i kontakt med en alkohol- eller drogproblematik då den kan leda till olika fysiska eller psykiska besvär.

Med vår expertkunskap inom beroende kompletterar vi det hälsovårdsuppdrag som företagshälsovården har från sina kunder.

 

Försäkringsbolag

Vi samarbetar med både större, heltäckande försäkringsbolag och mindre bolag specialinriktade på hälsoförsäkringar, och är då leverantör av de utredningar och behandlingsinsatser som kan behövas.

Vi hjälper också arbetsgivare att ta del av de offentliga försäkringar som finns på rehabiliteringsområdet, för att säkerställa att man har tillgång till effektiv, professionell och personlig behandling av beroende.

 

Vårdcentraler och läkarmottagningar

Många privatpersoner med riskbruk eller begynnande beroendeproblematik vänder sig till närsjukvården med sina symptom. Nämndemansgården samarbetar med vårdcentraler och läkarmottagningar för att komplettera sjukvårdspersonalens kompetens och resurser för att hantera beroendeproblematik. I den kontakten hjälper vi till med rådgivning och stöd för att få till stånd en behandlingsinsats.

 

Fristående terapeuter eller andra aktörer

Runt om i landet finns många företag och personer som i sin profession möter människor som behöver hjälp med sin relation till alkohol, narkotika eller spel. Vid behov kompletterar Nämndemansgården dessa verksamheter med beroendetjänster. Vår erfarenhet visar att genom ett väl fungerande samarbete mellan de resurser som finns runt en klient skapas de bästa förutsättningarna för att hjälpa.

 

Branschorganisation

Nämndemansgården är medlem i organisationen Svenska Vård som är en bransch- och näringspolitisk organisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Läs om Svenska Vård

Gittan Crafoord Stiftelse – för forskning & behandling

Gittan Crafoord, behandlingshemmet Nämndemansgårdens grundare, startade under sina sista levnadsår Gittan Crafoords stiftelse. Det grundläggande syftet, nu som då, är att hjälpa personer med finansiellt stöd inför behandling samt att utveckla kunskapen kring alkohol- och drogberoende genom forskning och utbildning.

För mer information om finansiellt stöd, donationer eller andra frågor besök stiftelsens hemsida

Gamla i Gården

Kamratskap i tillfrisknande

Föreningen Gamla i Gården bildades 1990 av några personer som behandlats på Nämndemansgården och där funnit en väg till ett nytt och bättre liv. Föreningen är en helt fristående ideell kamratförening för beroende med familj, med syfte att dela och sprida livsglädje, värme och spontanitet.

Våra möten

Du kan bli medlem även om du gjort behandling på annan enhet eller annat behandlingshem. Varje år– alltid på en lördag – arrangeras ett vår- och ett höstmöte på Nämndemansgården i Blentarp, med program och gästtalare som är av intresseför medlemmarna. Dessa möten ger även tid för avspänd samvaro mellan gamla och nya vänner i gemenskapen.

Vill du bli medlem?

Önskar du bli medlem i gemenskapen betalar du in en årsavgift om 200 kr på föreningens bankgiro och en inbjudan skickas till dig inför nästa träff.

  • Årsavgift 200 kr
  • Bankgiro: 606-5973
  • Uppge namn, adress och mejladress
  • Inbjudan skickas ut till dig inför nästa träff

Önskar du kontakt med någon i styrelsen? Ring receptionen i Blentarp på 046-20 75 00 så förmedlar de kontakten.

Samarbete med fotograf Peter Holgersson

Tillsammans med Peter har vi skapat en bildbank över våra verksamheter och för att förmedla vårt budskap och vision.

peterholgersson.se