Kunskap minskar konsekvenser

För oss på Nämndemansgården är det en kärnfråga att sprida kunskap om beroende och ge fler arbetsgivare, socialsekreterare och anhöriga verktyg för att bidra till tidig upptäckt och professionellt bemötande. Vi använder våra 30-åriga erfarenheter och aktuell forskning för att utbilda och ge råd som kan minska konsekvenserna av riskbruk och beroende.

Vår kunskap täcker och når alla grupper på en arbetsplats och vi jobbar nationellt som lokalt efter önskemål.

 • Utbildning för chefer och HR
 • Utbildning för handläggare inom socialtjänsten
 • Föreläsningar för medarbetare och arbetsgrupper
 • Öppna seminarier och föreläsningar

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Utbildningar

Upptäcka och hantera beroende

Våra utbildningar hjälper alla olika grupper på en arbetsplats och oavsett organisationens storlek. Vi vill skapa en medvetenhet och få en professionell process på plats för att hantera beroendeproblematik.

Frågor varje arbetsgivare bör tänka på:

 • Hur kan organisationens policy utformas och implementeras för att förebygga?
 • Hur säkerställer man en effektiv process vid misstanke om problematik?
 • Hur hanterar man sitt rehabiliteringsansvar och skapar de bästa förutsättningarna för ett hållbart tillfrisknande?

Utbildningar

Ledarskaps- och chefsutbildning

Stärk ledarskapet kring alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen och konkreta råd och verktyg för att kunna agera rätt.

Vilka fokusområden innehåller kursen?

 • Alkohol- och drogpolicy
 • Handlingsplan
 • Vad säger lagen om chefens ansvar?
 • Tidiga signaler
 • Reagera och agera
 • Samtalet vid en insats
 • Synsätt, attityder och förhållningssätt

Arbetsplatsutbildningar

Ge arbetsgruppen en ökad förståelse för problematiken, hur en situation ska hanteras och att känna igen tidiga tecken vid alkohol- eller drogberoende.

Vilka fokusområden innehåller kursen?

 • Hur känner jag igen ett beroende?
 • Sjukdomsbegreppet; definition och symptom
 • Medberoende till sin kollega?
 • Sjukdomens påverkan på vänner och familj
 • Förnekelse
 • Medarbetarens och chefens ansvar
 • Processen i en behandling och att återgå till arbetet

Arbetsgivare- och remittent föreläsning

Ge mer kunskap om vad Nämndemansgårdens behandling innebär och ge insyn i hur vi arbetar samt hur beroendet påverkar individen, som aktiv och i sitt tillfrisknande.

Vilka fokusområden innehåller kursen?

 • Sjukdomsbegreppet; definition och symptom
 • Processen i en behandling
 • Tillbaka till arbetet och bemötande
 • Efterbehandling och dess olika aspekter

Skräddarsytt efter era behov

Vi erbjuder både utbildningar och föreläsningar på nationell, regional och lokal nivå och medverkar gärna vid tillfällen där beroendeproblematiken behöver lyftas i din organisation.

Oavsett om det handlar om en halvtimmes frukostföreläsning eller en tvådagars chefsutbildning så skräddarsyr vi ett innehåll som passar dina syften.

 

Kontakta Oss

Via våra Kundansvariga får du förslag på lämpligt upplägg eller ring Växeln – 020 20 20 75

Kontakt Kundansvariga

Region Syd

Robin Foidl

0702-72 59 54