Anhöriga drabbas också

Att leva nära någon med ett beroende präglas av skuld, skam och känslor av otillräcklighet. I över 30 år har Nämndemansgården fokuserat på att ge rätt stöd och hjälp till anhöriga. Vi har kurser och program för personer som behöver jobba med sig själv och sin egen familjehistoria och hur den påverkar livet idag.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Anhörigstöd & medberoende

Anhörig, medberoende eller Vuxet barn?

Många symtom av att leva nära någon med ett beroende uppstår hos alla anhöriga men alla är inte medberoende som idag blivit ett aktuellt begrepp. Men vad är skillnaden mellan dessa?

Läs här för en mer djupgående förklaring

Anhörig

En anhörig är en familjemedlem eller nära släkting, i detta sammanhang kan det även vara en nära vän, arbetskamrat eller chef.

Medberoende

Medberoende är den som påverkats av en annan persons beroende och som är upptagen av att kontrollera och hantera den beroende.

Vuxna barn

Personer med en dysfunktionell uppväxt präglat av alkohol, droger eller annan psykisk ohälsa. Idag vet vi att barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden som präglats av alkohol eller psykisk ohälsa utvecklar olika överlevnadsstrategier.

Anhörigstöd och medberoende program

Nämndemansgårdens anhörigstöd innehåller allt från enskilda familjesamtal till en veckovistelse på internat.

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs eller en kurs på vårt rehabcenter i Stockholm. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Vi finns från norr till söder

Nämndemansgården har olika varianter av program riktat mot anhöriga, medberoende och Vuxna barn från norr till söder. Här finner du innehåll för var program och hur de leds av våra terapeuter med spetskompetens i beroendeproblematik inom familjer.

Olika kurser & program

Läs om de olika programmen

Anmäl intresse till olika kurser eller program här

Schema 2022 Anhörigcenter

Här finner du inbokade datum för anhörigveckor och Vuxna barn-program:

Anmäl intresse till olika kurser eller program här

Kontakta oss för mer information på anhorig@namndemansgarden.se.

Familjesamtal

Vi erbjuder Familjesamtal där en person som är i sin behandlingsprocess fokuserar på att återfå och skapa en konstruktiv kommunikation tillsammans med sina anhöriga.

Enskilda samtal

Nämndemansgården erbjuder Enskilda samtal vid behov, kontakta oss för mer information.

En brygga vid vattnet

Är du medberoende?

Vi har ställt samman 12 frågor med inriktning på symtom på medberoendeproblematik. Genom att svara på frågorna kan vi ge dig en indikation, en hjälp att se efter om det finns ett problem.

 

  • Ägnar du mycket tid och energi åt någon annans missbruk?
  • Tänker du att, om personen slutar att missbruka, kommer alla dina problem att lösas?

 

Testa dig här