Vi erbjuder olika program och kurser till anhöriga, medberoende eller vuxna barn!

Vi har sedan start fokuserat på att ge rätt stöd och hjälp till anhöriga. Här kan du läsa om våra olika kurser, program och vad de innehåller samt hur du skickar in en intresseanmälan om vilken du önskar att boka och/eller få mer information om.

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder  vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Anhörig, medberoende eller vuxna barn

Anhörigkonsultation

För dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn kan vi erbjuda en anhörigkonsultation där du snabbt får en bokad tid med en anhörigterapeut hos oss. Under samtalet stödjer och vägleder anhörigterapeuten dig i din situation.

Bokas via 020-20 20 75

Anhörig, medberoende eller vuxna barn

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal till dig som önskar en individuell terapi som anpassas efter dina behov och problematik.

Bokas via 020-20 20 75 eller anhorig@namndemansgarden.se

Vuxna barn-program

Vuxna barn

Med en uppväxt präglat av beroende eller annan dysfunktionalitet utvecklas ofta till olika strategier för att klara av vardagen och relationer. Med rätt hjälp och stöd kan du ändra dessa beteendemönster. På vårt internat Karmansbo (strax utanför Köping) jobbar du tillsammans i en trygg miljö med en behandlare och andra deltagare kring vuxna barn problematiken.

Programmet innehåller:

 • Processinriktad och evidensbaserad terapi
 • Föreläsningar och individuellt anpassade uppgifter utifrån egen problematik
 • Med andra deltagare (grupp om max 8 personer) delar ni era egna erfarenheter och diskuterar strategier och lösningar
 • Tillsammans ser vi över destruktiva relationer, vägledning för att identifiera problematiska och destruktiva relationer samt beteendemönster
 • Stöd vid bearbetning av trauma och sorg
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Målsättningen med veckan är att på ett tryggt sätt hitta strategier för att kunna hantera känslor och rädslor.

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Programmet pågår från måndag till fredag
 • Återträff efter 6 veckor för en summering över tiden efter programmet och era framsteg

Anmäl dig här!

Anhörig och medberoende

Digital anhörigkurs

Vår digitala anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Fyra digitala träffar fördelat över två veckor
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik.

Anmäl dig här!

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder  vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Anhörig och medberoende

Anhörigkurs Stockholm/Göteborg

Vår anhörigkurs är ett kortfattat program där vi träffas för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Tre träffar fördelat över tre eftermiddagar
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar och material
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik samt hur en frigörelseprocess kan se ut.

Anmäl dig här!