Vad är medberoende? Och hur ser det ut bland anhöriga?

De flesta som lever nära någon med ett beroende påverkas såklart av det. Men alla blir inte medberoende. På den här sidan tänkte vi förklara vad medberoende är – och hur det skiljer sig från att vara anhörig – eller att ha vuxit upp nära någon med ett beroende.

 

Att vara anhörig betyder inte du är medberoende

En anhörig är i regel en familjemedlem eller nära släkting till någon med ett beroende – men det kan också vara en nära vän, arbetskamrat eller chef. Som anhörig påverkas du av yttre omständigheter som uppstår kring den beroende.

Som anhörig löper du risk att bli indragen i ett destruktivt förhållande där beroendet tar över relationen och du riskerar att utveckla olika beteenden som påminner om medberoende. Det kan till exempel handla om självtvivel och svårigheter med gränsdragningar. Därför är det viktigt att ta tag i problemen och förändra beteenden – till exempel genom anhörigstöd.

 

Vad är medberoende?

Att vara medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer som lever nära en missbrukare eller en alkoholist. En person som är medberoende är helt upptagen av att kontrollera och hantera den beroende. Tillståndet innebär att man anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.

 

Hamnar lätt i destruktivt förhållande

Ofta söker sig den som är medberoende till människor som behöver hjälp. Därför är det inte ovanligt att den som är medberoende hamnar i destruktiva förhållanden och i relationer till människor med en destruktiv livsstil. Detta kan i sin tur kan leda till att den medberoende blir isolerad och tappar kontakten med sitt övriga sociala liv.

Medberoende är ett beteende som sitter djupt och kan ofta kopplas till den egna bakgrunden. Det är vanligt att man vuxit upp nära någon med ett beroende eller med psykisk ohälsa. Många blir medberoende redan som små men det går att utveckla även senare i livet.

 

10 vanliga symtom på medberoende

Att vara medberoende är ett beteende med flera olika symtom. Testa dig själv och se hur många av de vanligaste symtomen som stämmer in på dig, eller på någon du känner.

 • Du vill gärna kontrollera någons missbruk och du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att sköta om.
 • Du har en negativ självbild och låg självkänsla.
 • Du sätter ofta andras intressen före dina egna.
 • Du ser sällan (eller aldrig) till egna behov.
 • Du anpassar dig ständigt efter andras humör och vilja.
 • Du engagerar dig lite väl mycket i andra och deras problem.
 • Du är väldigt trogen och empatisk.
 • Du har svårt att säga nej och sätta gränser.
 • Du dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig ur destruktiva relationer.
 • Du har svårt med intimitet och att prata om känslor och behov.

 

Vuxna barn till personer med beroende

Idag vet vi att barn som växer upp under dysfunktionella förhållanden (präglade av alkohol eller psykisk ohälsa) utvecklar olika överlevnadsstrategier. Barn som inte blir sedda tar ofta med sig sina osäkra beteenden upp i vuxen ålder. Starka rädslor för att bli lämnad eller rädslor för nära och intima relationer är mycket vanligt. Dessa överlevnadsstrategier och rädslor behöver däremot inte betyda att du är medberoende.

 

Bli fri från ett medberoende

Det går att ta sig ur ett medberoende, men det krävs en del arbete och hjälp. Ofta är medberoendet ett väldigt inarbetat beteende. Ett bra första steg att sluta vara medberoende kan vara att gå en anhörigkurs eller anhörigvecka. Där kan dina behov kan utforskas i en trygg miljö. Genom att träffa andra som befinner sig i liknande situationer går det ofta att komma fram till en del insikter om sitt beteende. Det är också befriande att inse att man är långt ifrån ensam om den här typen av problem.

 

Behöver du, eller någon du känner hjälp? Kontakta oss gärna.

Tillbaka till Anhörigstöd & medberoende

 

Kurser & program hos Nämndemansgården

Våra olika anhörigprogram vänder sig till både anhöriga och medberoende.

Läs om Olika program & kurser

 • Anhörigkurs
 • Anhörigvecka eller helg
 • Vuxna barn-program