Den manliga erfarenheten

Möjlighet till manligt fokus. Det finns aspekter av alkohol- och drogproblematiken som blir extra tydliga för många män, även om det inte gäller generellt för alla män. De förväntningar och normer som existerar både i arbetslivet och privat visar sig ofta i ett upplevt grupptryck – att man känner sig annorlunda om man inte dricker.

 

Är jag i riskzonen?

Mycket av den manliga gemenskapen cirkulerar idag kring alkohol, tyvärr även i samband med idrott och andra aktiviteter som uteslutande borde handla om samhörighet och glädje. Det finns inget manligt i att dricka eller använda andra droger. 

I delar av våra behandlingar fokuserar vi därför specifikt på att vara man med ett beroende. Detta sker i separerade grupper där man delar sina erfarenheter med enbart andra män.

Fokuserad mansbehandling, Blentarp

Blandade grupper internat, Uppsala

Blandade grupper öppen form- Göteborg

Blandade grupper öppen form- Stockholm