Anmälan

En dag med Scott Miller 14 november 2018

Vad är verksamt behandlingsarbete? Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt.

Dagen vänder sig till dig som tillsammans med Nämndemansgården på ett eller annat sätt arbetar med människor i en förändringsprocess.

  • Datum: 14 november 2018
  • Tid: 10.00-16.00
  • Plats: Sankt Gertrud konferens
  • Adress: Östergatan 7 b, Malmö
  • Kaffe serveras för- och eftermiddag

Dagens innehåll

Dagen erbjuder fördjupad kunskap om vad som är verksamt i en behandling och vad som utvecklar förmåga att skapa allians. Med utgångspunkt ur Scotts föreläsning kommer vi även att beskriva hur Nämndemansgården använder en feedbackinformerad kultur för att bygga allians och kontinuerligt utvärdera verksamheten.

Utgångspunkten för dagen är hur feedbackinformerat arbete är fokus på klientens upplevelse av vad som fungerar samt insikten hos behandlaren om vad som faktiskt är verksamt i ett förändringsarbete.

Med grund i forskningen går Scott igenom vad som fungerar i ett förändringsarbete. Hur förmågan att skapa allians är grundläggande, och att kontinuerlig feedback från klienten visar på vad vi behöver justera i en förändringsprocess.

Scott Miller har utvecklat det feedbackbaserade arbetssättet under 20 år och har regelbundet arbetat i Sverige och Skandinavien. Han är en mycket uppskattad föreläsare och är känd för att kombinera gedigen forskning med humor och ett starkt engagemang.

Scotts föreläsning är på engelska men eftersom han även kan svenska så kan eventuella frågor översättas.

Scott D Miller

Scott D Miller, PhD, är grundare av ICCE – International Center for Clinical Excellence, och en av personerna bakom FIT som evidensbaserad metod enligt SAMHSA i USA. Han är författare till ett antal böcker, bl a ”The Heart & Soul of Change: Delivering What Works in Therapy” och ” The Cycle of Excellence: Using Deliberate Practice to Improve Supervision and Training”. Scott medverkar i flera forskningsprojekt och publicerar fortlöpande artiklar inom området.

Anmälningsformulär

Anmäl dig först via formuläret och sedan betalar du in anmälningsavgiften till bankgirot där du uppger ditt för- och efternamn som meddelande.

  • Bankgiro: 5844-5370
  • Uppge för- & efternamn vid betalning
  • Kostnad: 738 kr ink. moms

Vid frågor kontakta: tobias.sahlin@namndemansgarden.se

 

Välkommen till en dag med Scott Miller!