För en hälsosam arbetsplats

För att förebygga och komma tillrätta med riskbruk – och beroenderelaterad ohälsa erbjuder Nämndemansgården en långsiktig hållbar kedja med genomarbetade riktlinjer, tydliga rutiner samt stöd till HR, chefer och medarbetare

 • Över 30 år i branchen
 • Finns i hela Sverige
 • Rådgivning och chefsstöd
 • Matchning mellan behov och insats
 • Stöd till arbetsgivaren under hela processen
 • Utbildning
 • Policyarbete
 • Serviceavtal

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Arbetsgivare

Vi intervjuas i senaste utgåvan av Chef

”Spel- och alkoholberoende ökar hos personer som jobbar hemma”
Hemarbete och permitteringar förvärrar risken att hamna i riskbruk och beroende. ”Vi ser hur problem med spel och alkohol ökar. Chefer och arbetsgivare behöver agera”, säger Anna Stavréus på Nämndemansgården.

3 saker chefer behöver veta om riskbruk och beroende
• En av fem medarbetare har ett riskbruk eller beroende.
• Ofta är riskbruk eller beroende ett symtom på annan ohälsa. Se därför till medarbetarens totala hälsa.
• Att agera redan vid riskbruk ger vinster både för medarbetaren och arbetsgivaren.

Läs hela artikeln här

Samarbete med arbetsgivare

Serviceavtal

Som arbetsgivare får ni tillgång till vår samlade specialistkompetens gällande hanteringen av riskbruk och beroenderelaterad ohälsa på er arbetsplats. Tidiga signaler på riskbruk och beroenderelaterad ohälsa behöver upptäckas i tid för att bromsa personligt lidande och minska kostnaderna. Ni får en personlig kundansvarig som har kännedom om just ert företag.

Läs om Serviceavtal

Proaktivt arbete

Enligt arbetsmiljölagen skall arbetsgivare ha ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete rörande riskbruk- och beroenderelaterad ohälsa. Nämndemansgården har lång erfarenhet av utbildningar, policyarbete och kunskapslyftande arbete på olika företag. Att agera agera vid tidiga signaler ökar chanserna för en lyckad rehabilitering.

Utredning och behandling

I rehabiliteringsprocessen arbetar vi med alla grader av problematik gällande substansbruksyndrom och hasardspelsyndrom. Allt från riskbruk och skadligt bruk till svårt substansbruksyndrom. Varje insats tar sin utgångspunkt i en individuell utredning som tar hänsyn till såväl grad av problematik som arbetssituation, social situation samt eventuellt andra parallella symptom som exempelvis stresspåverkan, ångest och/eller depression.

Läs om Utredning och behandling

Ledningsstöd

Professionellt stöd till dig som chef ger en ökad trygghet och handlingskraft i svåra frågor men nödvändiga samtal.

Agera rätt – mänskligt och arbetsrättsligt

Situationen kan vara akut och kräva att du som chef eller HR-ansvarig agerar rätt och snabbt – både ur mänskligt och arbetsrättsligt perspektiv. Vi erbjuder råd och stöd både innan, under och efter en insats. Ibland finns det behov av ett förebyggande eller proaktivt arbete i företaget. Med vår långa och mångsidiga erfarenhet kan vi rekommendera nästa lämpliga steg för medarbetaren och företaget.

Läs om Ledningsstöd

Beroende på arbetsplatsen

Genom egna studier, internationell forskning och erfarenhet vet vi att det lönar sig på alla sätt att satsa på rehabilitering för en anställd med alkohol-, drog- eller spelproblematik. Varje satsad krona betalar sig mångfalt i form av högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan på både kollegor och kunder.

Nämndemansgården har tillsammans med Tetra Pak gjort en undersökning som tydligt visar hur mycket alkohol- och drogproblem kostar företaget i form av utebliven effektivitet och hur mycket ett företag årligen kan spara netto efter kostnad för behandling.

Läs om hela studien med Tetra Pak

Kontakt Kundansvariga

Region Syd

Robin Foidl

0702-72 59 54

Region Väst

Thomas Lundblad

0726-44 13 73

Region Småland

Anna Stavreus

0726-44 62 14

Region Norr

Ann Söderholm

0701-99 12 85

Region Mälardalen/Mitt

Niklas Hidenius

0701-97 50 25

Region Mälardalen/Mitt

Håkan Axlund

0701-99 17 53

Utbildning & föreläsningar

Våra utbildningar

Beroende på en arbetsplats är en komplex situation och oftast finns det många frågor man vill ha besvarat. Hur kan man som medarbetare och medmänniska känna igen tidiga tecken på att en person har problem med alkohol, droger eller spel?

Arbetsplatsutbildningar

 • Ledarskaps- och chefsutbildning
 • HR-utbildning
 • Arbetsplatsföreläsning
 • Medarbetarutbildning

Läs om Utbildningar

Skräddarsytt efter ert behov

Vi medverkar gärna vid tillfällen där beroendeproblematiken behöver lyftas i din organisation. Oavsett om det handlar om en halvtimmes frukostföreläsning eller en tvådagars chefsutbildning så skräddarsyr vi ett innehåll som passar dina syften.

Kontakta våra kundansvariga så får du förslag på lämpligt upplägg.

Läs om Utbildningar

Sign Up för event och seminarier

Här kan du anmäla ditt intresse för att få inbjudningar till våra rikstäckande events eller seminarier.

Välkommen!

Utredning & behandling

Utredning

En bedömning sker i alla ärenden innan eventuell insats.

 • Vi ser sammanhanget och hela personens livssituation.
 • Vi kartlägger problematikens svårighetsgrad och matchar individens behov med adekvat insats.

Läs om Utredning & bedömning

Digital nykterhetskontroll

Vad är Albus?

Albus alkohol är ett hjälpmedel för att säkerställa daglig nykterhet i form av nykterhetskontroller.

Ett perfekt komplement som stöd som gagnar både dig som klient och dig som arbetsgivare under en behandling i öppenvård eller i en efterbehandling.

Läs om våra tjänster E-hälsa

Motivation vid riskbruk

Vår professionella personal möter varje individ där den känslomässigt befinner sig för att öka kunskapen om dennes situation och vid behov ta emot rehabilitering.

 • Motivation, att ge ett motiverande samtal där vi tydliggör problematiken.
 • Riskbruk och behandling, där personen på grund av sin höga konsumtion riskerar framtida skador psykiskt som fysiskt om konsumtionen inte får ett stopp.

Läs om Motivation & riskbruk

Våra behandlingar

Vi kan skräddarsy en behandling som tillgodoser både arbetsgivare och den anställda. Några valmöjligheter:

 • Internatboende, möjlighet att komma hemifrån och bryta destruktiva mönster.
 • Öppenbehandling, möjlighet att upprätthålla vardagen under behandling. Olika intensitet kan erbjudas.
 • Individuella samtal med alkohol- och drogterapeut, psykoterapeut.

Läs om olika program och behandlingar