Behandlingshem för ungdomar (och unga vuxna)

På våra behandlingshem för ungdomar (och unga vuxna) erbjuder vi professionell behandling av olika former av missbruk och beroenden i kombination med parallella diagnoser som exempelvis ADHD. Vi vänder oss till unga vuxna (16-21 år) från hela landet och varje behandlingshem har sitt eget åldersspann.

Hur söker man behandlingshem?

Våra uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men vi hjälper även till med att hitta lösningar för den som söker sig hit som privatperson.

Så arbetar vi

För att säkerställa klientens behov och hitta den bästa formen av rehabilitering gör vi alltid en individuell bedömning. Vid behov tillhandahåller vi avgiftning innan grundbehandling för personer över 18 år. Vi kan också erbjuda neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser som till exempel ADHD.

Vi arbetar med mindre grupper för att skapa en trygg och personlig miljö. Här får varje ungdom arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik parallellt med att stärka sina förmågor och med nya strategier kunna hantera livssituationer, tankar och känslor.

Genom hela placeringen görs kontinuerlig uppföljning och utvärdering, enskilt med individen samt med remittent och aktuellt nätverk.

Här finns våra behandlingshem

Våra behandlingshem vänder sig till ungdomar över hela landet.

Unga män

 • Idagården mellan 16-21 år (Fjärdhundra)
 • LVU/SoL
 • Metoder som MI, ACT och rePULSE® med flera
 • Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori
 • Alkohol- och drogbehandling
 • Lång erfarenhet av arbete med klienter med kriminell belastning
 • Möjlighet till neuropsykiatriska utredningar
 • Möjlighet till stödboende/utsluss
 • Individuella anpassningar

Unga kvinnor

 • Rönneholms Slott unga kvinnor mellan 17-20 år (Stehag)
 • Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori
 • Alkohol- och drogbehandling
 • Individuella anpassningar
 • Hela vårdkedjan
 • Praktik
 • Mindre grupper

Hela vårdkedjan – från avgiftning till utsluss

Vi kan erbjuda hela vårdkedjan – från avgiftning innan grundbehandling, till utsluss, eftervård och personstöd i olika former.

Anhörigstöd

Alla som går en behandling inom Nämndemansgården kan erbjuda sina anhöriga anhörigstöd i form av anhörigkurs eller anhörigvecka.

Vi erbjuder även enskilda samtal för anhörig eller familjesamtal tillsammans med sina anhöriga.

Kontakta oss

Telefon 020-20 20 75
Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
info@namndemansgarden.se

 

Våra behandlingshem för ungdomar och unga vuxna med missbruk och beroende.

Rönneholm Unga kvinnor

Telefon 0413-54 42 22
Rönneholms Slott, 241 74 Stehag

Idagården

Telefon 0171-930 40
Simtuna Södervad 10, 749 71 Fjärdhundra

Stödboende Ungdom

Kontakt Katarina Krusell 0726-44 09 50

 

Läs mer om