Drogberoende eller drogmissbruk?

Idag pratar man om personer med drogproblematik som beroende, inte som drogmissbrukare. Detta för att poängtera att det är en sjukdom, även fast den kan se olika ut i allvarlighetsgrad och konsekvenser.

Att vara beroende av droger är en sjukdom, inget man väljer. Det är en sjukdom som utvecklas över tid genom olika förutsättningar, fysiskt, psykiskt, socialt eller känslomässigt. Det är en form av psykisk ohälsa som inte väljs mer än depression, ångest eller andra former av diagnoser. Att prata om människor som drogmissbrukare lägger tonvikt på beteendet hos en person och riskerar att lägga en moralisk ton över sättet att se på den som bär problemet. Ett beroende är inget man väljer utan något som drabbar. Vissa bär på en större sårbarhet än andra då det gäller att utveckla beroende, det är inte alltid vi vet vilka det är.

 

Varför drogberoende särskiljer sig?

Ett utvecklat drogberoende är kopplat till förändringar i hjärnan och dess belöningssystem. Det innebär att en person som är drogberoende reagerar annorlunda på droger och drogen fyller en annan funktion. På så vis ökar begäret att fortsätta använda och den nedåtgående spiralen accelererar. En ytterligare dimension av drogberoende är att det ofta är olagligt. Det innebär en nivå av konsekvenser och beslut som gör drogberoende speciellt.

Tillbaka till Om beroende

 

Drogmissbruk och sina tydliga tecken

  • Humörsvägningar
  • Sociala- och ekonomiska konsekvenser
  • Presterar sämre
  • Korta och plötslig frånvaro på arbete
  • Ljuger
  • Inåtvänd och tar avstånd
  • Nedstämd eller deprimerad