Via AFA-försäkring kan arbetsgivare ansöka om arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd.

Finansiering

Arbetsgivare har i regel full avdragsrätt för alla kostnader som läggs på rehabilitering. Under vissa omständigheter kan arbetsgivaren också få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Via AFA-försäkring kan arbetsgivare ansöka om arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd.

Klicka här för att läsa mer och ansöka.

Fri rådgivning kring våra tjänster: Ring 020-20 20 75