Agera i tid

Statistik visar att nästan 90 % av alla med riskbruk och beroendeproblematik befinner sig i arbetslivet.

Exempelvis har i snitt var femte medarbetare en problematisk alkoholkonsumtion. Genom ett proaktivt arbete och en aktiv rehabilitering kan en arbetsgivare minska kostnader och  det personliga lidandet som  förknippas med riskbruk och beroende på arbetsplatsen.

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare till unga män. Dygnet runt 0200-75 34 02.

Företagssamarbete

Helhetsansvar för beroendet på arbetsplatsen

Nämndemansgården finns i dag representerat över hela landet med en unikt bred kompetens för att kunna ge dig som arbetsgivare rätt stöd vid rätt tidpunkt. Ett samarbete med oss bidrar till att på sikt sänka kostnader och minimera risker för dig som arbetsgivare.

Nämndemansgården bidrar i det det strategiska och proaktiva arbetet med policyimplementering och utbildning vilket är framgångsfaktorer för att minska negativa konsekvenser och fånga problemen i tid. Vi finns också ständigt till hands för rådgivning och praktisk hantering vid misstanke om beroendeproblematik eller i akuta situationer.

Som Nordens ledande behandlingsföretag har Nämndemansgården en komplett vårdkedja i egen regi, något som vi är ensamma om i branschen. Det ger oss möjlighet att skräddarsy behandlingslösningar som matchar individens behov och arbetsgivarens förutsättningar. Vi hanterar allt från avgiftning och abstinensbehandling till olika former av behandlingsinsatser på våra olika verksamheter i Sverige.

Serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal med Nämndemansgården försäkrar du som arbetsgivare dig om att de långsiktiga kostnaderna och konsekvenserna av beroende kommer att minska.

Vår 30-åriga erfarenhet visar att det finns några framgångsfaktorer för tidigare upptäckt och därmed minskade negativa konsekvenser. Det handlar bland annat om att skapa en öppen kultur som underlättar för medarbetare att lyfta problemet genom exempelvis anonym rådgivning.
Det är också avgörande att utbilda chefer och HR-personal samt att ha en professionell process på plats för att hantera problem då de uppstår.

Kontakta våra kundansvariga för mer information på 020-20 20 75

 

  • En kontaktväg för allt som berör riskbruk eller beroende
  • Alkohol, droger, spel
  • Översyn och implementering av policys
  • Fri rådgivning
  • Stöd till chefer och HR
  • Effektiv hantering av rehabärenden
  • Utbildningar för chefer och medarbetare

Rehabilitering som investering

Genom egna studier, internationell forskning och erfarenhet, vet vi att det lönar sig på alla sätt att satsa på rehabilitering för en anställd med alkohol- eller drogproblematik. Varje satsad krona betalar sig mångfalt genom högre prestation, mindre sjukfrånvaro och positiv social påverkan på både kollegor och kunder, samt mindre risker för säkerhet och varumärke.

Beroendeproblem minskar produktiviteten

Att alkoholmissbruk leder till minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst har belagts i flera rapporter. Kostnaderna för produktionsbortfall kopplat till alkohol uppgår i genomsnitt till 4 % av lönesumman. Till detta kommer beroende av spel, alkohol, läkemedel eller andra droger som alla får konsekvenser för produktivitet och säkerhet på arbetsplatsen.

För dig som arbetsgivare innebär en genomtänkt alkohol- och drogstrategi, och ett professionellt förebyggande arbete, att du blir en attraktiv och stabil arbetsgivare och på sikt stärker varumärket även i relation till kunder och samarbetspartners.

Stress & psykisk ohälsa

Stressen i arbetslivet ökar och psykisk ohälsa står i dag för mer än hälften av de totala sjukskrivningarna. Många använder alkohol och droger för att hantera sin situation och sin psykiska ohälsa.

Idag en dold problematik som kräver kunskap för att stödja både arbetsgivare som medarbetare.

 

Företagshälsovården

Nämndemansgårdens spetskompetens inom beroende och samsjuklighet gör oss till en viktig samarbetspartner för företagshälsovården.

Vi kan ge ett heltäckande och professionellt stöd i allt som rör riskbruk och beroende på arbetsplatsen.

Ett städat skrivbord med kontorsprylar på

Finansiering

Arbetsgivare har i regel full avdragsrätt för alla kostnader som läggs på rehabilitering. Under vissa omständigheter kan arbetsgivaren också få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Arbetsgivaren ansöker om stödet hos AFA-försäkring. för mer information besök deras hemsida. Via Skatteverket finns möjlighet till avdrag för våra behandlingar, besök deras hemsida för mer information.

Läs om AFA-försäkring

Läs om Skatteverket