Historia

Nämndemansgården som varumärke har sitt ursprung i skånska Blentarp där Birgitta Crafoord 1987 startade ett behandlingshem efter att själv ha blivit nykter tack vare en 12-stegsbaserad behandling på Hazelden i USA.

Koncernen Nämndemansgården i Sverige AB bildades 2006 med syfte att sammanföra verksamheter inom olika behandlingsföretag som agerat på marknaden sedan mitten av 1980-talet. Sedan dess har en rad olika verksamheter förvärvats och byggts upp i syfte att skapa en bred och sammanhållen vårdkedja som kan erbjuda stöd till alla åldersgrupper och kundsegment. Idag finns Nämndemansgården representerat i hela landet och har lösningar för alla typer av målgrupper.

Under de senaste åren har en rad tjänster och kompetenser utvecklats för att stärka det proaktiva arbetet hos privata och offentliga arbetsgivare. Idag är vi inte bara ett behandlingsföretag utan också en partner för alla som vill förebygga och medvetandegöra beroendeproblematiken och dess konsekvenser – för individen, samhället och arbetsplatsen.

Vi har också förstärkt vår kompetens för att samtidigt och samlat arbeta med samsjuklighet, där olika typer av ohälsa och diagnoser samverkar med beroendet.

Vi är rustade för framtiden.

Två statyer i skogskanten

En gallergrind med Nämndemansgårdens logotype på