Nämndemansgården öppnar upp sin högskoleutbildning

Nämndemansgården driver tillsammans med Ersta Sköndal högskola en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol/drogberoende. Det finns en stor efterfrågan av kurser på högskolenivå som är har fokus på beroendeproblematik, inte minst med relationell inriktning. Nämndemansgården driver tillsammans med uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola en vidareutbildning i relationellt arbete med alkohol/drogberoende. Utbildningen är på 15 högskolepoäng och löper under två terminer.

Vi har sedan 2012 utbildat drygt 40 av våra medarbetare och det har varit ett stort positivt gensvar. Framförallt i förhållande till frågor om förhållningssätt, bemötande och förståelse för hur stark relationen till droger kan vara.  Man kan säga att utbildningen mest handlar om vikten av det relationella perspektivet i behandlingsarbete med teman som anknytningsstilar, Mindfulness, dialogiska samtal, affektreglering och maktperspektivet i rollerna behandlare-patient. Lärarstaben i utbildningen är några av landets mest välmeriterade inom psykoterapi och behandling av människor med beroendeproblematik.

Den utbildningsomgång som avslutas nu i December har haft en blandad grupp med deltagare från Nämndemansgården och externa deltagare. Det har varit en succé som vi har tänkt att upprepa under 2016. Det innebär att det finns 6-8 externa platser i kursen som startar i slutet av februari 2016. En av grundförutsättningarna är att du arbetar med människor idag och vill bredda kompetensen kring relationellt arbete med människor som har alkohol– drogberoende.

Är du intresserad? Kontakta Verksamhetschef Tobias Sahlin tobias.sahlin@namndemansgarden.se

Publicerat

11:33 11 november 2013

Kontakt

Forskning och utveckling
Tobias Sahlin
0709-90 89 00

Nyheter