Hur fungerar spelberoende (och olika symtom)

De senaste åren har förståelsen för spelberoende ökat i samhälle och idag är det klassat som en riktig sjukdom jämställd med alkoholism. Spelberoende har många likheter med ett kemiskt beroende men har även sina speciella kännetecken som till exempel slughet och rastlöshet ofta i kombination med psykisk ohälsa.

 

Vad innebär ett spelberoende?

När ditt spelande går ut över din ekonomi, dina relationer eller ditt arbete – då är ett spelberoende etablerat. Det som tidigare var ett roligt tidsfördriv går över till ett destruktivt beteende som raserar relationer, ekonomi, den fysiska och psykiska hälsan.

Spelberoende har många likheter med ett kemiskt beroende men det har även sina speciella symtom. En kombination av ökad tid framför en skärm (utan att producera något), och problem med pengar leder ofta till en ökad psykisk ohälsa i form av stress, ångest och depression.

 

Snabba spel mest beroendeframkallande

De spel som framkallar mest beroende är snabba spel med höga vinster – och där det finns en viss skicklighet inblandad. Det kan till exempel handla om olika spelautomater, nätpoker eller onlinecasinon. Många som spelar gör det inte bara för pengarna, utan även för att dämpa ångest eller andra negativa känslor. Spelandet ger en kick och ett glädjerus som kan vara lika beroendeframkallande som till exempel alkohol och droger.

 

Bryta ett spelberoende?

Att sluta spela är svårt, men det går att bryta ett spelberoende. Men ofta behöver man hjälp utifrån. Det första som behöver göras är att sluta jaga förlusten och att våga se verkligheten som den är. Först då kan man be om hjälp för att försöka förändra sitt beteende och sin situation.

Det är även viktigt att involvera anhöriga vid ett spelberoende, då de kan fungera som ett stöd. Men det finns några saker som du som anhörig kan tänka på vid ett spelberoende.

 

Tips för dig som är anhörig till någon med spelberoende

 • Prata med den som spelar och förklara att beteendet inte är ok.
 • Låna aldrig ut pengar till den som spelar och tänk på att skydda din egen ekonomi.
 • Många med spelberoende är väldigt sluga och bra på att lura till sig pengar.
 • Om du vill hjälpa till ekonomiskt kan du hjälpa till med mat, busskort och annat som behövs för att skapa ett normalt liv.
 • Den som är spelberoende är själv ansvarig för sina skulder.
 • Sök hjälp utifrån.

 

Olika behandlingsformer hos Nämndemansgården

Du som behöver hjälp med ditt spelberoende kan delta i vårt strukturerade spelprogram som vi bedriver i grupp eller enskilt under dagtid. Din inre process pågår dygnet runt och under behandlingen får du stöd från oss för att upprätthålla ditt privat- och yrkesliv.

 • Evidensbaserad och strukturerad behandling
 • Baserad på KBT och MI (motiverande samtal)
 • Individuell behandling
 • Anhörigstöd i form av en digital anhörigkurs

 

 

Faktaruta: Spelberoende och dess symtom

 • Tankarna går ofta på spel
 • Insatserna ökar parallellt med ökade förluster
 • Förlorade pengar ska vinnas tillbaka
 • Brottsliga handlingar för att finansiera sitt spel
 • Lånar pengar av familj och vänner
 • Isolerar sig från sin omvärld
 • Ljuger om sitt spelande för familj och vänner
 • Spelar för att bedöva sina känslor som att slippa tänka på något problematiskt

 

En personlig berättelse

Läs en personlig berättelse om hur spelberoendet påverkade hans liv.

”Det som under mindre än ett år raserat mitt liv var mitt livs största hemlighet. Det hade blivit jag och spelandet mot världen. Världens sämsta relation, bara destruktivt”