Unga mäns väg från drogberoende.

I November hade Nämndemansgården ett event i Stockholm. Inbjudna var placerande socialsekreterare och andra intresserade. Tanken med eventet var att presentera hur vi jobbar relationellt på våra enheter för unga män för att hjälpa dom att bygga en fungerande framtid.

Under eventet presenterade vi en utvärdering av dom unga män som gått vidare till utsluss i Västerås. Utvärderingen bygger på en intervju som syftar till att undersöka om tilliten till andra människor förändrats under behandlingstiden. Ovanstående berättelse är hämtad ur en av intervjuerna som gjordes. 15 intervjuer gjordes under hösten, med boende, eller nyss utflyttade, i vår utslussverksamhet. Det som var märkbart var att över hälften av dom unga männen upplevde att deras tillit till andra människor hade förändrats till det bättre och att det var en framgångsfaktor i deras nya liv. Vårt arbete med att jobba relationellt fortsätter och vi är stärkta i övertygelsen att en tillitsfull relation är grogrunden för ett framgångsrikt förändringsarbete. Denna intervju är nu implementerad i den kvalitetssäkrade process som utvärderingen är en del av för varje klient som flyttar ut från Idavallen, Idagården eller Idamyra. Förhoppningen är att kontinuerligt kunna ställa samman resultatet från dessa för vårt ständiga förbättringsarbete.

Publicerat

11:30 27 november 2015

Nyheter