Anhörigstöd

Strategiskt stöd och kurser för anhöriga, medberoende eller vuxna barn

Välkommen till vårt anhörigcenter där vi erbjuder olika former av kurser och stöd till anhöriga, medberoende eller personer med en problematik inom vuxna barn. I över 35 år har Nämndemansgården fokuserat på att ge rätt stöd till anhöriga som lever eller har levt med en närstående med beroendeproblematik.

Här finner du information om:

 • Anhörigkonsultation
 • Enskilda samtal
 • Anhörigkurs (fysiska träffar)
 • Digital anhörigkurs
 • Vuxna barn-program

För dig med en närstående i en internat- eller högintensiv behandling hos oss erbjuder  vi kostnadsfritt anhörigstöd i form av digital kurs. Inbjudan till detta anhörigstöd skickas ut efter ett godkännande på din närståendes begäran.

Varför ska du be om hjälp?

Många känner att det är personen med en beroendeproblematik som är problemet. Problematiken är att det inte bara löser sig själv och speciellt om personen inte vill ta emot hjälp som en beroendebehandling. Därför är en del av lösningen att du själv ber om hjälp, investera i dig själv!

Vi erbjuder olika former av stöd, kurser och program

Anhörigkonsultation

För dig som anhörig, medberoende eller vuxet barn kan vi erbjuda en anhörigkonsultation där du snabbt får en bokad tid med en anhörigterapeut hos oss. Under samtalet stödjer och vägleder anhörigterapeuten dig i din situation. Bokas via anhorig@namndemansgarden.se.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal till dig som önskar en individuell terapi som anpassas efter dina behov och problematik. Bokas via anhorig@namndemansgarden.se.

Anhörigkurs

Vår anhörigkurs är ett kortfattat program där vi ger en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. I kursen deltar du med andra anhöriga som leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Tre träffar fördelat över tre eftermiddagar
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar och material
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik samt hur en frigörelseprocess kan se ut. Klicka här för schema, kostnad och intresseanmälan!

Digital anhörigkurs

Vår digitala anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

Programmet innehåller:

 • Fyra digitala träffar fördelat över två veckor
 • Tillgång till förinspelade föreläsningar
 • Ökad kunskap om anhörigproblematik dess symptom och risker samt medberoendeproblematik
 • Ökad kunskap om beroendeproblematik
 • Få möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation

Målsättningen med kursen är att öka kunskapen om dig själv och egna beteende kopplat till anhörig- och medberoendeproblematik. Klicka här för schema, kostnad och intresseanmälan!

Vuxna barn-program

Med en uppväxt präglat av beroende eller annan dysfunktionalitet utvecklas ofta till olika strategier för att klara av vardagen och relationer. Med rätt hjälp och stöd kan du ändra dessa beteendemönster. På vårt internat Karmansbo (strax utanför Köping) jobbar du tillsammans i en trygg miljö med en behandlare och andra deltagare kring vuxna barn problematiken.

Programmet innehåller:

 • Processinriktad och evidensbaserad terapi
 • Föreläsningar och individuellt anpassade uppgifter utifrån egen problematik
 • Med andra deltagare (grupp om max 8 personer) delar ni era egna erfarenheter och diskuterar strategier och lösningar
 • Tillsammans ser vi över destruktiva relationer, vägledning för att identifiera problematiska och destruktiva relationer samt beteendemönster
 • Stöd vid bearbetning av trauma och sorg
 • Stöd av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter i din bearbetningsprocess
 • Vägledning till fortsatt terapi och introduktion till självhjälpsgrupper

Följande ingår:

 • Eget rum med toalett och dusch
 • Kost och logi
 • Programmet pågår från måndag till fredag

Målsättningen med veckan är att på ett tryggt sätt hitta strategier för att kunna hantera känslor och rädslor.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för råd och frågor på anhorig@namndemansgarden.se.

 • För dig över 18 år
 • Anhörig, medberoende och vuxna barn
 • Anhörigkurs
 • Enskilda samtal
 • Anhörigkonsultation
 • Kurser och program
 • Med eller utan närstående i beroendebehandling

Kontakta oss
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Anhöriga