Internat Idagården Ungdom

Ett litet internat för unga män

Idagården är ett vackert beläget internat på landsbygden utanför Enköping med åtta platser. Här erbjuder vi en trygg och familjär behandlingsmiljö för unga män mellan 16 och 21 år med alkohol- och beroendeproblematik. Vi har skapat en lugn plats där varje klient kan arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik.

Målgrupp

Idagården är en liten enhet för unga män mellan 16 och 21 år och här finns utrymme för varje individs unika behov. Till oss kommer unga män som är omhändertagna enligt LVU/SoL (Lagen om vård av unga/Socialtjänstlagen) och som har drogproblematik samt, i vissa fall, kriminell belastning.

Kartläggning och vår vårdkedja

Alla behandlingar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering. Då varje person får ett helt individuellt behandlingsprogram varierar behandlingstiden.

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser, som till exempel ADHD.

Vi kan erbjuda många olika tjänster som en del i en komplett grundbehandling:

 • Abstinensbehandling och avgiftning
 • Bedömning
 • Utredning
 • Grundbehandling
 • Utsluss
 • Stödboende
 • Personstöd
 • Jour- och familjehem
 • Efterbehandling

Insats och metoder

På Idagården varierar vi det pedagogiska upplägget konstant. Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori med inslag av KBT. Det är vår erfarenhet att unga män med samproblematik behöver varierande och individsanpassade typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen.

 • Metoder som MI, ACT och rePULSE® med flera
 • Alkohol- och drogbehandling
 • Möjlighet till neuropsykiatriska utredningar

Behandling

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande behandling av beroendet till boende i egen lägenhet, studier eller arbete. Kombinationen av behandling av drogproblematiken parallellt med stöd och behandling av annan psykisk ohälsa är Idagårdens specialitet. Alla genomförandeplaner bygger på varje klients egen uppfattning av sina behov och mål, då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att uppnå en bestående förändring.

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

Anhörigstöd

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Vår digitala anhörigkurs är ett kortfattat program för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring anhörigproblematik. Programmet blandas med föreläsningar och digitala träffar med andra anhöriga och leds av en professionell anhörigterapeut.

 • Internatbehandling
 • Unga män mellan 16 och 21 år
 • LVU/SoL
 • Alkohol- & drogproblematik
 • Viss kriminell belastning
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Anhörigstöd

Kontakt

Direkt 017-19 30 40
Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Fax 017-19 30 46

Simtuna Södervad 10, 749 71 Fjärdhundra

Personal

Föreståndare
Katarina Krusell
0726-44 09 50

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom