Idagården Ungdom

Ett litet internat för unga män

Idagården är ett vackert beläget internat på landsbygden utanför Enköping med åtta platser. Här erbjuder vi en trygg och familjär behandlingsmiljö för unga män mellan 16 och 21 år med alkohol- och beroendeproblematik. Vi har skapat en lugn plats där varje klient kan arbeta med sig själv, sina relationer och sin beroendeproblematik.

 

Målgrupp

Idagården är en liten enhet för unga män mellan 16 och 21 år och här finns utrymme för varje individs unika behov. Till oss kommer unga män som är omhändertagna enligt LVU/SoL (Lagen om vård av unga/Socialtjänstlagen) och som har drogproblematik samt, i vissa fall, kriminell belastning.

 

Kartläggning och vår vårdkedja

Alla behandlingar börjar med en kartläggning och avslutas med en utvärdering. Då varje person får ett helt individuellt behandlingsprogram varierar behandlingstiden.

Vi tillhandahåller även neuropsykiatriska utredningar och har lång erfarenhet av att arbeta med parallella diagnoser, som till exempel ADHD.

 

Insats och metoder

På Idagården varierar vi det pedagogiska upplägget konstant. Det är vår erfarenhet att unga män med samproblematik behöver varierande typer av inlärning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Därför är äventyrspedagogiska aktiviteter ett inslag i verksamheten. Vi har jobbat framgångsrikt med samproblematik sedan 2003 och utvecklar kontinuerligt arbetssättet för att kunna upprätthålla en evidensbaserad praktik.

 

Behandling

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande behandling av beroendet till boende i egen lägenhet, studier eller arbete. Kombinationen av behandling av drogproblematiken parallellt med stöd och behandling av annan psykisk ohälsa är Idagårdens specialitet. Alla genomförandeplaner bygger på varje klients egen uppfattning av sina behov och mål, då vi vet att delaktighet och inflytande är viktigt för att uppnå en bestående förändring.

 

Behandlingsmål

Målet är att grundlägga en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger. Man ska lämna oss med stärkta förmågor och med nya strategier för att hantera tankar och känslor vid ingången i vuxenlivet.

 

Anhörigstöd

Vi erbjuder ett starkt anhörigstöd i form av möjligheter till familjevecka, terapi eller andra program för anhöriga. Syftet är att hitta nya strategier och nycklar att applicera i vardagen och komma ur sin ur sin känslomässiga frustration. Att lära sig att hjälpa sig själv och sitt barn på ett nytt och sunt sätt.

För att läsa mer om våra anhörigprogram klicka .

  • Internatbehandling
  • Unga män mellan 16 och 21 år
  • LVU/SoL
  • Alkohol- & drogproblematik
  • Viss kriminell belastning
  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Spetskompetens inom parallella diagnoser som ADHD
  • Anhörigstöd

Kontakt

Telefon 0171-930 40
Placeringsjour dygnet runt 0200-75 34 02
Växel 020-20 20 75
Fax 0171-930 46

Simtuna Södervad 10, 749 71 Fjärdhundra

Personal

Placeringskoordinator / Kundansvarig Offentlig sektor
Andreas Persson
073-068 32 00
Föreståndare
Katarina Krusell
0726-44 09 50

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Ungdom