Nämndemansgården tecknar ramavtal med Stockholm stad

Nämndemansgården tecknar ramavtal med Stockholm stad

Stockholms stad och Nämndemansgården har ingått ramavtal gällande behandling av människor med alkohol- och drogproblematik. Avtalet är ett viktigt steg framåt i vårt åtagande att erbjuda omfattande stöd och behandling till individer som kämpar med alkohol- och drogberoende. Genom detta avtal kommer flera av Nämndemansgårdens verksamheter att vara tillgängliga för Stockholms stad, vilket möjliggör skräddarsydda och målinriktade insatser för olika målgrupper.

Vad innebär det för dig som arbetar inom socialtjänsten?

För dig som socialsekreterare innebär detta nya vägar för att göra en positiv skillnad för dina klienter. Du har nu tillgång till Nämndemansgårdens utbud av tjänster i avtalsform, vilket förenklar processen inför och efter behandling. Avtalet öppnar upp för möjligheten att erbjuda anpassade lösningar som uppfyller de specifika behoven hos de personer du arbetar med för att hjälpa.

Bred och långvarig erfarenhet av beroendeproblematik

Nämndemansgården har en lång och stolt tradition av att stödja människor genom deras återhämtningsresa. I nästan 40 år har vi arbetat med att tillhandahålla effektiva behandlingsmetoder för de som kämpar med beroendeproblematik. Verksamheten besitter en bred och djup kompetens i beroendeområdet som vi har utvecklat sedan starten. Detta omfattar en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och utbildning till avgiftning och behandling i öppenvård eller internat. Vi äger hela vårdkedjan och som uppdragsgivare kan du vara trygg i att vi finns med hela vägen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dina klienter. Klicka här för att se våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss för rådgivning kring våra tjänster

Mår du eller någon i din närhet dåligt?

Ring 020-20 20 75

info@namndemansgarden.se

Läs mer om