Ny forskning: Alkohol och äldre – farligare än vad vi tidigare har trott

Även mindre mängder alkohol kan vara förenat med stora hälsorisker. Speciellt för äldre människor över 65. Trots detta dricker äldre svenskar mer idag än tidigare enligt rapporten “Alkohol och äldre”.

De senaste åren har man kunnat läsa om att 1 eller till och med 2 glas vin om dagen är bra för din hälsa. En sanning som nu visar sig vara lite för bra för att vara sann.

Många känner till att en hög alkoholkonsumtion ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, skrumplever, alkoholberoende och vissa cancersjukdomar. Men nu visar ny forskning att även mindre mängder alkohol leder till ökade risker för alkoholrelaterade skador och sjukdomar.

Alkohol och hälsorisker

Det allra bästa för din hälsa är att helt avstå från alkohol – det visar rapporten ”Alkohol och äldre” gjord av IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och CERA vid Göteborgsuniversitet i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden. En rapport som baseras på den senaste forskningen från Global Burden of Disease Study, som är ett samarbetsprojekt med nästan 500 forskare i 50 länder.

Författarna bakom rapporten menar därför att de som inte dricker (eller dricker sällan) inte bör börja dricka, återuppta sitt drickande eller dricka oftare i syfte att förbättra sin hälsa. För de äldre som ändå vill fortsätta att dricka alkohol ger 1-2 standardglas om dagen de lägsta riskerna. Det här gäller människor i alla åldrar, men särskilt för äldre som är mer känsliga för alkoholens negativa effekter.

Äldre svenskar dricker allt mer

Många äldre dricker mer, eller lika mycket som när de var yngre. Men eftersom både muskelmassa och vatten minskar i kroppen när du bli äldre så blir du mer påverkad av alkoholen och dess negativa effekter.

I Sverige har äldres alkoholkonsumtion ökat under de senaste åren, även i jämförelse med andra åldersgrupper. Enligt rapporten finns det en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med ett riskbruk från 1 till 10 procent. För äldre män ökade siffran från 19 till 27 procent.

Riskbruk bland äldre innebär en större risk att råka ut för för allvarliga olyckor än för yngre personer. Det kan handla om fallolyckor men även våldsbrott, drunkning eller brännskador.

Även risken för trafikolyckor ökar för äldre redan vid mycket låga alkoholhalter i blodet. Samtidigt så fördubblades andelen äldre som åkte fast för rattfylla i Sverige mellan 1995 och 2007.

Alkohol skyddar inte heller mot demens

Tidigare forskning har även visat på att en låg alkoholkonsumtion kan minska risken för demens. Men nya studier av högre kvalitet (där man har undersökt hjärnan med magnetkamera) visar att små mängder alkohol troligen inte har en skyddande effekt på hjärnans kognitiva funktioner. Däremot är en hög alkoholkonsumtion den största påverkningsbara riskfaktorn för demens.

Dricker du för mycket?

Alkoholberoende är vanligt och kan drabba vem som helst – när som helst i livet. Och osunda alkoholvanor kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel hur du mår för tillfället, din arbetssituation, ditt umgänge, och var i landet du bor. Även ärftlighet spelar stor roll.

Läs mer om alkohol och riskbruk här: 8 frågor (och svar) kring alkoholkonsumtion och riskbruk