Vad är delirium tremens?

Att sluta dricka alkohol efter ett långvarigt alkoholberoende kan få allvarliga följder.

Vanligtvis uppstår abstinens samt ångestkänslor, rädsla och sömnlöshet. Symtom som i sig är ofarliga – men som också kan utvecklas till allvarliga abstinenstillstånd som delirium tremens (ofta kallat “dille” i folkmun).

Delirium tremens är en allvarlig form av alkoholpsykos som kan inträffa när någon (efter ett långvarigt alkoholberoende) slutar att dricka alkohol. Man brukar därför att rekommendera personer med alkoholproblematik att uppsöka läkare om de planerar att sluta dricka.

Ofta inträffar delirium tremens någon eller några dagar efter att personen slutat dricka. Vanliga symtom är ångest, skakningar och allmän förvirring. Vid lättare abstinensbesvär kan du avvakta med att uppsöka vård. Besvären brukar att gå över av sig själv efter några dagar.

Behandling av delirium tremens

Om du har en svårare form av abstinens och upplever flera av symtomen bör du uppsöka en läkare. Ofta behövs lugnande stabiliserande mediciner, vård och observation.

Men det kan vara svårt att få hjälp med avgiftning genom den allmänna sjukvården då platserna är få och behovet är stort. Då kan privata aktörer som till exempel Nämndemansgården hjälpa till under den akuta abstinenstiden för att du sedan ska kunna gå in i resten av vårdkedjan.

Den här typen av psykotiska tillstånd bör behandlas långsiktigt med en vård- och rehabiliteringsplan. Det viktigaste är att hålla sig nykter, eftersom återfall kan resultera i ytterligare psykoser eller invaliditet.

Tidigare var delirium tremens förenat med stora risker och en dödlighet så hög som 20 procent. Men med dagens behandling och diagnostik är den närmare 0 procent.

Vad händer i kroppen?

Orsaken till delirium tremens är en dysfunktion i hjärnan och hela nervsystemet till följd av en hög alkoholkonsumtion som plötsligt upphör.

Hur länge varar delirium tremens?

Återhämtningen kan ta flera dagar, till och med månader. Ofta beror det på patientens övriga fysiska status. Ångest, oro och nedstämdhet kan vara i flera veckor efter en alkoholpsykos.

 

Vanliga symtom på delirium tremens!

  • Ångest och rädsla
  • Feber, svettningar och hög puls
  • Skakningar och sömnlöshet
  • Problem med synen, hallucinationer och röster
  • Svårt med balansen
  • Allmän förvirring eller minnesförlust

Läs mer om

Abstinensbehandling på Nämndemansgården

Externa länkar

Socialstyrelsen – Delirium tremens