Vad är antabus och hur fungerar det?

När du vill ändra dina alkoholvanor eller kanske helt sluta dricka alkohol finns det olika läkemedel som kan göra att suget efter alkohol minskar – eller att alkoholruset upplevs som mindre positivt. Antabus, eller Disulfiram, är ett av de vanligaste läkemedlen av den här typen och gör att du mår fysiskt dåligt av att dricka alkohol.

Vad är antabus?

Antabus är vanligtvis en brustablett som finns i två olika styrkor. Tabletterna kan tas på egen hand eller under övervakning på en mottagning. Antabus är ett aversionsläkemedel. Vilket betyder att du får snabbt mycket obehagliga symptom och mår fysiskt dåligt om du kombinerar antabus och alkohol.

Antabus har även visat sig höja dopaminnivån i hjärnan. Det är positivt då okontrollerat drickande har en tydlig koppling till för låg dopaminnivå. Antabus ska användas som ett stöd när du av medicinska eller andra skäl måste eller vill avstå från att dricka alkohol.

Hur fungerar antabus?

När alkohol bryts ned i kroppen bildas ett ämne som heter acetaldehyd. Antabus förhindrar kroppen att bryta ned acetaldehyd – vilket gör att kroppen i princip omedelbart reagerar om du dricker efter att ha tagit antabus. Symtomen är mycket obehagliga och kan komma inom fem till tio minuter efter att du har druckit eller ätit något som innehåller alkohol.

Risker med att dricka alkohol när jag har tagit antabus?

Vanliga symtom om du har ätit Antabus och druckit alkohol är:

 • Huvudvärk
 • Kraftig rodnad i ansiktet
 • Hjärtklappning
 • Känsla av andnöd
 • Illamående
 • Kräkningar

Det är viktigt att tänka på att kroppen kan att reagera kraftigt även på mycket små mängder alkohol. Undvik till exempel chokladpraliner som innehåller likör. Det kan även förekomma alkohol i vissa hostmediciner eller vitaminlösningar.

Här kan du läsa om en middag där Kai, 55 kombinerade antabus och alkohol:

Vilka biverkningar har antabus?

Den vanligaste biverkningen är att du blir trött och sömnig, vilket du bör tänka på vid bilkörning, i arbetet eller vid användning av maskiner.

Men mycket av det som eventuellt upplevs som biverkningar av medicinen kan bero på att du har slutat dricka alkohol. Den som är nykter känner oftare av symtom på alkoholens långvariga inverkan på kroppens hälsa.

Andra eventuella biverkningar som kan förekomma av antabus är:

 • Magbesvär
 • Diarré
 • Dålig andedräkt
 • Huvudvärk
 • Mani
 • Nedstämdhet

Finns det några risker med antabus?

Antabus skrivs endast ut av en läkare som noggrant stämmer av din hälsa med dig. Innan du börjar en behandling måste du även lämna ett blodprov för att kontrollera din lever. Alkoholmissbruk har stor påverkan på leverfunktionen och det är viktigt att kontrollera exakt hur påverkad din lever är innan en behandling inleds.

Du bör undvika antabus om du lider av något av följande:

 • Allvarlig hjärtsjukdom
 • Allvarlig psykisk sjukdom
 • Hjärnskada
 • Leversjukdom

Antabus vid graviditet och amning

Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn bör du rådfråga en läkare om detta innan du använder antabus. Det finns en risk för att ett barn som ammas kan påverkas.

Kan man få antabus inopererat?

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende saknar stav-implantat med antabus en farmakologisk effekt. Operationer utförs därför inte längre.

Är antabus effektivt mot andra problem?

Ja, enligt ny forskning har det visat sig att antabus även kan vara effektivt som ett komplement i cancerbehandling. Att antabus har en tumördödande effekt var känt sedan tidigare, men det är först på senare år som forskare har börjat förstå hur läkemedlet påverkar cancercellerna.

När går antabus ur kroppen?

Efter att du slutat ta antabus kan det kan ta upp till två veckor innan dess effekt försvinner. Du bör vara mycket försiktig med alkoholintag under denna period.

Finns antabus att få receptfritt?

Nej, antabus är receptbelagt, men det ingår i högkostnadsskyddet. Detta innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under ett år, tills du har uppnått en kostnad av 2 300 kronor.

Vad finns det för alternativ till antabus?

De vanligaste alternativen till antabus heter Campral och Naltrexon. Campral påverkar vissa ämnen i hjärnan så att suget efter alkohol minskar. Den kan även minska abstinensbesvär såsom oro och irritation.

Naltrexon påverkar hjärnans belöningssystem, vilket gör att alkoholrusets positiva upplevelser minskar eller uteblir. Detta kan passa den som vill skära ned på sina alkoholvanor, men kanske inte vill avstå helt.

Vanliga symtom om du har ätit Antabus och druckit alkohol är!

 • Huvudvärk
 • Kraftig rodnad i ansiktet
 • Hjärtklappning
 • Känsla av andnöd
 • Illamående
 • Kräkningar

Läs mer om

Personlig berättelse – kombinerade antabus och alkohol

Behandling alkoholberoende

Externa länkar

Socialstyrelsen
Läkemedelsvärlden