Avhopparverksamhet

Stöd för en hållbar livsförrändring

Nämndemansgårdens avhopparverksamhet vänder sig till män och kvinnor ifrån hela landet som vill lämna sin kriminella livsstil. Vi arbetar tillsammans med klienten för att stödja dem till en ny vardag och en hållbar livsförändring.

 

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig emot vuxna som vill lämna en kriminell livsstil. Vi erbjuder uppdragsgivaren en möjlighet att placera klienterna för en chans att börja om sin resa på ny ort och med andra förutsättningar.

 

Målsättning

Vår målsättning med alla placeringar är att de ska etablera sig med eget boende, fungerande sysselsättningar, drogfrihet och att öka det prosociala nätverket tillsammans med en icke kriminell vardag.

 

Vi erbjuder

 • Egna boenden med olika nivåer av skydd
 • Tillgång till personal dygnet runt
 • Boendestöd med kontaktperson

Vi använder oss av olika metoder genom vår till verksamheten kopplade öppenvård så som: kriminalitet som livsstil, behandlingsprogram med inriktning emot beroende, IPS (Individual Placement and Support), RePulse samt Trauma och stresshantering.
Vi stödjer även alla klienter i sina kontakter med handläggare, externa vårdaktörer och övriga myndigheter.

 

Arbetssätt

Vi erbjuder ett strukturerat individbaserat program med målet att förstärka klientens självkänsla, välmående, drogfrihet och impulskontroll.

Vi arbetar:

 • Målinriktat efter vårdplanen utifrån uppdragsgivarens och klientens behov samt egna önskemål och skapar genomförandeplaner baserat på dessa.
 • För ett hållbart arbete har vi en väl etablerad kontakt med lokala beroendecentrum, psykiatrin och andra vårdinstanser. Klienten får hjälp med att komma igång med studier samt praktikplats.
 • Vårt mål är att klienten ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik, att få insikt om valmöjligheter och individens eget ansvar samt betydelsen av nära och stödjande relationer till andra människor.

 

Personstöd

 • Vi lägger fokus ligger på grundläggande kunskap om privatekonomi, vardagliga sysslor som bankärenden, matlagning med mera.
 • Utökat personstöd där vi är med och handlar med klienten, tränar, använder tvättstuga, följer med till läkare eller möte hos myndighet.

 

Tilläggstjänster öppenvård

 • Möjlighet till hjälp med eget boende.
 • Möjlighet till kontaktmanskap efter utskrivning för den klient som fortfarande behöver ett tryggt stöd.
 • Alla placeringar har eget boende
 • 18 år och uppåt
 • Unga vuxna, män och kvinnor
 • Jourpersonal tillgänglig dygnet runt
 • Möjlighet till akuta omlokaliseringar
 • Individanpassade sysselsättningsmål, utbildning alternativt arbete/praktik

Kontakt

Ring 0200-75 10 23

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen