Rönneholm – ett behandlingshem i Skåne för kvinnor

Behandling specialiserad för kvinnor

På vackert belägna Rönneholms Slott (utanför Eslöv) hittar du vårt behandlingshem för kvinnor med alkohol- och drogproblem. Hit kommer kvinnor från hela Sverige för att bli fria från sitt beroende. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till kvinnor från hela Sverige i vuxen ålder. Vi hjälper även unga kvinnor från 17 år upp till 20 år i vårt behandlingsprogram för unga kvinnor. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går även bra att kontakta oss som privatperson, arbetsgivare eller anhörig.

 

Bedömning och kartläggning

För att säkerställa ditt behov och därmed den bästa rehabiliteringen görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att du som vill gå en behandling kommer hit på ett studiebesök först. Då gör vi en personlig intervju i kombination med beroende- och psykologiska tester.

 

Vår metod

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är centrala delar av behandlingen för att nå ett kvalitativt liv. Förutom den dagliga verksamheten är identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandlingen. Vi ger även möjlighet att delta i självhjälpsgrupper.

 

Behandling

Grundbehandlingen varar oftast i tre till sex månader. Vi vet att tillfrisknandet tar tid och vi vill vara med för att på olika sätt hjälpa och stödja under hela processen.

Programmet kan bestå av hela vårdkedjan – från grundläggande behandling av beroendet inklusive stöd till boende, studier eller arbete.

Behandlingen bygger på gruppsamtal och individuella samtal med behandlare och vi arbetar med fokus- och temaveckor och föreläsningar med 12-stegsbaserat innehåll.

 

Fokusområden Kvinnobehandling Rönneholm

 • Individuella veckoscheman
 • Föreläsningar och gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Mindfulness
 • Temaveckor tex hälsa, affekter och känslor, beroende
 • Fokusveckor med inriktning på affekter, anknytning eller kriminalitet
 • Särskilda grupper för unga kvinnor
 • Samtalsterapi för unga kvinnor
 • Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT)
 • Fysisk aktivitet och möjlighet till yoga
 • Naturskön omgivning
 • Öronakupunktur (NADA)
 • Möjlighet till samtal med psykolog och utredningar
 • ”Mammarollen” och föräldraskap
 • Gravida klienter kan tas emot

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att alla som gör en behandling hos oss ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik. Att inse vilka valmöjligheter som finns, individens eget ansvar samt betydelsen av nära relationer till andra människor.

 

Anhöriga och medberoende

Nämndemansgårdens anhörigcenter finns på området och vi ordnar regelbundet anhörigveckor. Som anhörig drabbas man såväl känslomässigt som socialt och kämpar ofta med en vardag med ständig oro, frustration och ilska. Att delta i anhörigstöd handlar mycket om att hjälpa sig själv och förstå att det bidrar till att återupprätta en fungerande, sund relation med familjemedlemmen. Läs om Anhörigcenter Skåne

 

På Rönneholms kvinnobehandling finns det också möjlighet till ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi. Det är en metod som utvecklats specifikt för unga människor med depression och nedstämdhet. Den är manualbaserad och utprovad i flera studier med lovande resultat.

 

 • Kvinnor
 • Internatboende
 • Individuella anpassningar
 • Ung kvinna-program från 17 år upp till 20
 • Hela vårdkedjan
 • Efterbehandling
 • Anhörigstöd

Kontakt

Telefon 0413-54 42 22

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag, Sverige

Personal

Platschef
Annelie Lindstedt
0726-44 84 42
Enhetskoordinator
Stiina Koivunen
0413-54 42 22
Behandlingskoordinator
Kim Sjölander

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen