Internat Rönneholm Kvinnobehandling

Behandling specialiserad för kvinnor

På vackert belägna Rönneholms Slott (utanför Eslöv) hittar du vårt behandlingshem för kvinnor med alkohol- och drogproblem. Hit kommer kvinnor från hela Sverige för att bli fria från sitt beroende. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till kvinnor från hela Sverige i vuxen ålder. Vi hjälper även unga kvinnor från 17 år upp till 20 år i vårt behandlingsprogram för unga kvinnor. Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går även bra att kontakta oss som privatperson, arbetsgivare eller anhörig.

 

Bedömning och kartläggning

För att säkerställa ditt behov och därmed den bästa rehabiliteringen görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att du som vill gå en behandling kommer hit på ett studiebesök först. Då gör vi en personlig intervju i kombination med beroende- och psykologiska tester.

 

Vår metod

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är centrala delar av behandlingen för att nå ett kvalitativt liv. Förutom den dagliga verksamheten är identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandlingen. Vi ger även möjlighet att delta i självhjälpsgrupper.

 

Behandling

Grundbehandlingen varar oftast i tre till sex månader. Vi vet att tillfrisknandet tar tid och vi vill vara med för att på olika sätt hjälpa och stödja under hela processen.

Programmet kan bestå av hela vårdkedjan – från grundläggande behandling av beroendet inklusive stöd till boende, studier eller arbete.

Behandlingen bygger på gruppsamtal och individuella samtal med behandlare och vi arbetar med fokus- och temaveckor och föreläsningar med 12-stegsbaserat innehåll.

 

Fokusområden Kvinnobehandling Rönneholm

 • Individuella veckoscheman
 • Föreläsningar och gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Mindfulness
 • Temaveckor tex hälsa, affekter och känslor, beroende
 • Fokusveckor med inriktning på affekter, anknytning eller kriminalitet
 • Särskilda grupper för unga kvinnor
 • Samtalsterapi för unga kvinnor
 • Fysisk aktivitet och möjlighet till yoga
 • Naturskön omgivning
 • Öronakupunktur (NADA)
 • Möjlighet till samtal med psykolog och utredningar
 • ”Mammarollen” och föräldraskap
 • Gravida klienter kan tas emot

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att alla som gör en behandling hos oss ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik. Att inse vilka valmöjligheter som finns, individens eget ansvar samt betydelsen av nära relationer till andra människor.

 

Anhörigstöd till närstående

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program ingår anhörigstöd till dina närstående i form av en digital anhörigkurs.

Läs om anhörigstöd och medberoende

 

 • Kvinnor
 • Internatboende
 • Individuella anpassningar
 • Ung kvinna-program från 17 år upp till 20
 • Hela vårdkedjan
 • Efterbehandling
 • Anhörigstöd

Kontakt

Telefonnummer 020-20 20 75

Ny adress från 2/10-2023: Rönneholm Borgen 1, 241 74 Stehag

Personal

Platschef
Marie Åberg Lang
0726-44 84 42
Enhetskoordinator
Stiina Koivunen
0413-54 42 28

Kontakta oss
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen