Internat Rönneholm Kvinnobehandling

Behandling specialiserad för kvinnor

På vackert belägna Rönneholms Slott utanför skånska Eslöv finns vårt internat för kvinnor med alkohol- och drogproblem. De har ofta en bredare social problematik och inget fotfäste på arbetsmarknaden. Genom nära samarbete med våra övriga enheter har vi tillgång till hela Nämndemansgårdens kompetens och resurser.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till kvinnor från hela Sverige i vuxen ålder. Vi hjälper även unga kvinnor 17-24 år i vårt ung kvinna-program (se separat information här). Vårt uppdrag kommer ofta via kommunens socialtjänst men det går även bra att kontakta oss som privatperson, arbetsgivare eller anhörig.

 

Bedömning/Kartläggning

För att säkerställa kvinnans behov och därmed den bästa rehabiliteringen görs alltid en individuell bedömning. Vi vill gärna att kvinnan kommer hit på ett studiebesök och för en personlig intervju i kombination med vissa psykologiska tester och beroendetester.

 

Metod

Basen i vår behandling är 12-stegsprogrammets principer tillsammans med modern anknytningsteori. Mellanmänsklig anknytning och fysisk, psykologisk och social uppbyggnad är nödvändiga och centrala delar av behandlingen för att nå ett kvalitativt liv. Förutom den dagliga strukturerade verksamheten är identifikation med andra personer i en liknande livssituation viktiga inslag i behandling och vi ger möjlighet att delta i självhjälpsgrupper.

 

Behandling

Programmet består av hela vårdkedjan, från grundläggande behandling av beroendet till stöd till boende samt studier eller arbete. Den kortaste grundbehandlingen är två månader och den vanligaste grundbehandlingstiden är runt sex månader. Vi vet att tillfrisknandet tar tid och vi vill vara med för att på olika sätt hjälpa och stödja under hela processen.

 

Behandlingsmål

Vårt mål är att kvinnan ska få ett ökat medvetande kring sig själv och sin problematik, att hon får insikt om valmöjligheter och individens eget ansvar samt betydelsen av nära och stödjande relationer till andra människor.

 

Anhöriga & Medberoende

Nämndemansgårdens anhörigcenter finns på området och vi ordnar regelbundet anhörigveckor. Som anhörig drabbas man såväl känslomässigt som socialt och kämpar ofta med en vardag med ständig oro, frustration och ilska. Att delta i anhörigstöd handlar mycket om att hjälpa sig själv och förstå att det bidrar till att återupprätta en fungerande, sund relation med familjemedlemmen.

 

På Rönneholms kvinnobehandling finns det också möjlighet till ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi. Det är en metod som utvecklats specifikt för unga människor med depression och nedstämdhet. Den är manualbaserad och utprovad i flera studier med lovande resultat.

Läs om Anhörigcenter Skåne

 

  • Kvinnor
  • Internatboende
  • Individuella anpassningar
  • Ung kvinna-program för gruppen 17-24 år
  • Hela vårdkedjan
  • Efterbehandling
  • Anhörigstöd

Kontakt

Telefon 0413-54 42 22

Rönneholms Slott, 241 74 Stehag, Sverige

Personal

Föreståndare
Annelie Lindstedt
0726-44 84 42
Enhetskoordinator
Stiina Koivunen
0413-54 42 22
Platschef
Martina Malmström
0727-38 39 00

Fri rådgivning,
ring 020-20 20 75

Behandling Vuxen