Internat Karmansbo

Tillfrisknande i en lantlig och vacker miljö

På vackert belägna Karmansbo Herrgård i Kolsva strax utanför Köping finns vårt nya internat. Internatet har inriktning på vuxna män och kvinnor som befinner sig i yrkeslivet och som har en beroendeproblematik.

Herrgården med sin 1700-tals miljö, vackra natur och dedikerad behandlingspersonal kommer att ge de bästa förutsättningarna för en behandling och en möjlighet att fortsätta fokusera på sin väg till tillfrisknande.

 

Målgrupp

Karmansbo vänder sig till vuxna män och kvinnor i yrkeslivet med ett skadligt bruk och/eller annan psykisk ohälsa. Internatformen, som innebär att du bor hos oss under hela grundbehandlingen, ger dig möjlighet att fullt ut fokusera på ditt eget mående och dina relationer och få hjälp att hitta lösningar för ett bättre liv.

 

Bedömning & kartläggning

För att vi ska kunna föreslå rätt insats gör vår case manager eller placeringskoordinator en intervju baserad på etablerade screeningsformulär AUDIT/DUDIT, samt ett antal frågor rörande alkohol- och drogkartläggning, psykisk status samt social bakgrundshistoria.

 

Behandling

Grundbehandlingen är i regel minst fem veckor men kan variera i längd och upplägg beroende på varje individs förutsättningar och behov. Behandlingen sker i både gruppform och enskilt.

På Karmansbo fokuserar vi inte bara på missbruk och beroende. För oss är det lika viktigt med andra aspekter av psykisk hälsa såsom hantering av stress, ångest, depressioner och relationssvårigheter. Under din vistelse erbjuds du möjlighet att motionera, meditera och får därtill en näringsrik och hemlagad kost.

Efter avslutad grundbehandling följer en årslång efterbehandling på någon av våra övriga enheter i Sverige.

Målet med behandlingen är ett liv i frihet från beroende. Vi som arbetar här är utbildade alkohol- och drogbehandlare, psykoterapeut, KBT-terapeut, sjuksköterska, läkare och behandlingsassistenter.

 

Anhörigstöd

Som ett viktigt komplement, både i behandlingen och som ett eget fristående program, finns vårt anhörigstöd med möjlighet till familjeterapi, familjekonferenser och strukturerade anhörigprogram som sker på någon av våra övriga verksamheter i Sverige.

Läs om Anhörigstöd & medberoende

  • Internatbehandling
  • Män & kvinnor
  • Anhörigstöd
  • Enskilda samtal
  • Efterbehandling
  • Rådgivning & Utbildning

Kontakt

Växel 020-20 20 75
Dagtid (08:00 - 16:30) 0726-44 62 16
Jour (övrig tid) 0731-58 43 84

Karmansbo Herrgård, 731 15 Kolsva, Sverige

Personal

Platschef
Kai Cravelin
0726-44 63 70

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen