Rehabcenter Stockholm

Brett utbud mitt i Stockholm

Nämndemansgårdens Rehabcenter i Stockholm är centralt beläget och erbjuder såväl låg- som högintensiv öppenbehandling i grupp eller enskilt. Våra tjänster består av rådgivning och utbildning till chefer, socialtjänst, företagshälsovård och enskilda samt anhörigstöd. Vi erbjuder även efterbehandling till de som gjort sin grundbehandling på någon av våra andra enheter i landet.

 

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna från 18 år som behöver reda ut sin relation till alkohol eller droger. Antingen har man redan utvecklat ett beroende eller så riskerar man att utveckla ett problem eller beroende. Vi erbjuder högintensiv gruppbehandling, där man träffas tre gånger per vecka, och lågintensiv gruppbehandling en gång per vecka. Utgångspunkten är alltid ett individuellt behandlingsupplägg.

 

Bedömning/Kartläggning

Ett viktigt första steg är att göra en bedömning och kartläggning för att kunna föreslå rätt insats. Ett första samtal i denna bedömningsprocess görs med alkohol-/drogterapeut. Denna intervju baseras på etablerade testformulären AUDIT /DUDIT samt ett antal frågor som används inom Nämndemansgården rörande alkohol- och drogkartläggning, psykisk status samt social bakgrundshistoria.

 

Metod

Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling som grundas i den initiala bedömningen. Precis som Nämndemansgårdens övriga behandlingar bygger dessa program på väl beprövade behandlingsmetoder med både tolvstegsbaserade insatser, psykoterapi och inslag av exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal).

 

Behandling

Vår öppenbehandling sker främst genom gruppterapi men med individuella uppföljningar. Många aspekter av en behandling hanteras med fördel i grupp samtidigt som annat lämpar sig bättre att hantera enskilt. Den individuella genomförandeplanen som skapats gemensamt uppdateras kontinuerligt utifrån vad varje enskild person har för mål med sin behandling och hur man ska arbeta för att nå dem.

 

Behandlingsmål

Man ska kunna leva utan beroende och ha ett fungerande liv i relation till anhöriga, arbete och nätverk utan negativa konsekvenser. Det viktigaste målet är att varje individ upplever sig ha fått ett bättre liv – i frihet från beroende.


Anhörig & Medberoende

Av erfarenhet vet vi inom Nämndemansgården att i varje familj där det förekommer beroende och missbruk drabbas man som anhörig. Att vara anhörig är förknippat med en hel del svårhanterliga känslor. Hur påverkas man som anhörig och hur kan man förändra sin egen situation?

Vi erbjuder anhörigveckor där du bor på något av våra internat. Här i Stockholm erbjuder vi även anhörigkurs som består av tre tillfällen à tre timmar där vi träffas i grupp med andra anhöriga. Deltagandet i något av våra anhörigprogram ger dig möjlighet att träffa andra i liknande situation och vi arbetar med att skapa kunskap och förståelse för hur man påverkas av att leva i nära relation med en människa som har beroendeproblematik.

  • Lågintensiv behandling
  • Högintensiv behandling
  • Anhörigstöd
  • Enskilda samtal
  • Efterbehandling
  • Utbildning & Rådgivning

Kontakt

Växel 020-20 20 75
Direkt 08-33 15 10
Fax 08-612 15 04

Luntmakargatan 94, 113 51 Stockholm, Sverige

Personal

Platschef
Christina Larsson
0708-14 69 51
Case Manager
Jenny Ottersten Hamberg
020-20 20 75
Case Manager
Anne Fredmark
020-20 20 75
Case Manager
Marina Sand
020-20 20 75

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen