Rehabcenter Stockholm

Bli fri från ditt beroende – brett utbud av rehabilitering

I vackra lokaler i centrala Stockholm erbjuder vi olika former av behandling mot både riskbruk och beroende av alkohol, droger, läkemedel och spel.

Här fokuserar vi också på anhöriga och medberoende och erbjuder kurser eller annat stöd där du får träffa andra i liknande situation. Är du anhörig eller orolig för dig själv? Läs mer här om råd och stöd.

Vi erbjuder även rådgivning i rehabiliteringsfrågor till chefer, socialtjänst och företagshälsovård samt föreläsningar och utbildningar. Är du arbetsgivare, HR eller chef? Läs mer här.

Öppenbehandling – behåll ditt vardagsliv

Vi erbjuder olika behandlingsupplägg vid ett riskbruk eller beroende av alkohol, droger eller läkemedel; högintensiv och lågintensiv gruppbehandling eller enskilda samtal. Fördelen med öppenbehandling på hemorten är att den ger dig möjlighet att upprätthålla både ditt yrkes- och privatliv. Vardagens utmaningar blir på så vis en integrerad del av en öppenbehandling. Du kan vara sjukskriven i olika grad under behandlingen.

Högintensiv

Gruppbehandlingen är dagtid på vardagar och vanligtvis 3–5 dagar i veckan.

Lågintensiv

Gruppbehandlingen sker under en eftermiddag i veckan och vi erbjuder två olika program.

 • Lågintensiv 20 veckor, för dig med ett riskbruk
 • Lågintensiv 40 veckor, för dig med ett beroende

Vad ingår i behandlingarna?

 • Behandling under vardagar
 • Behandling i grupp med individuella uppgifter
 • Individuella uppgifter
 • Möjlighet till enskilda samtal
 • Inslag av KBT och MI
 • Introduktion till 12-stegsprogrammet
 • Anhörigstöd till dina närstående i form av anhörigkurs eller anhörigvecka

Vi erbjuder även olika typer av fördjupad behandling som komplement till din grundbehandling.

Rehabcenter Uppsala

I våra lokaler i Uppsala erbjuder vi lågintensiv behandling samt efterbehandling. För mer information kontakta Anna Rydén0726-44 26 10

Behandling av spelberoende

Du som behöver hjälp med ditt spelberoende kan delta i vårt strukturerade spelprogram som vi bedriver i grupp eller enskilt under dagtid. Din inre process pågår dygnet runt och under behandlingen får du stöd från oss för att upprätthålla ditt privat- och yrkesliv.

Om vi bedömer att ytterligare insatser skulle ge dig och din rehabilitering bättre förutsättningar kan vi erbjuda olika tjänster som till exempel fördjupad behandling eller enskilda samtal.

Vad ingår i behandlingen?

 • Evidensbaserad och strukturerad behandling
 • Baserad på KBT och MI
 • Individuell behandling
 • Anhörigstöd i form av anhörigkurs eller anhörigvecka

Enskild behandling och samtal

Ibland är det nödvändigt att göra sin behandling enskilt, både som beroende och anhörig. Det kan handla om att gruppbehandling upplevs problematiskt eller att du har ett behov av anonymitet.

Anhörigkurs

Av erfarenhet vet vi inom Nämndemansgården att i varje familj där det förekommer missbruk finns det anhöriga som drabbas. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och i kurserna lyfter vi frågor om både medberoende och beroende.

Vad innehåller kursen?

 • Terapi i gruppform med föreläsningar
 • Introduktion till självhjälpsgrupper där du kan få ytterligare stöd utöver kursen
 • Allt leds av våra specialutbildade beroende- och familjeterapeuter
 • Alkohol- och drogberoende
 • Spelberoende
 • Läkemedelsberoende
 • Män och kvinnor över 18 år
 • I grupp eller enskilt
 • Efterbehandling
 • Anhörigstöd och kurs
 • Utbildning och rådgivning

Kontakt

Direkt 08-33 15 10
Fax 08-612 15 04

Luntmakargatan 94, 113 51 Stockholm, Sverige

Personal

Platschef
Christina Larsson
0708-14 69 51
Case Manager
Anne Fredmark
020-20 20 75
Case Manager/Behandlare
Marina Sand
020-20 20 75
Alkohol- och drogterapeut
Markus Enochson
Familjehemskonsulent region Norrland och Svealand
Anna Rydén
0726-44 26 10

Fri rådgivning kring våra tjänster.
Ring 020-20 20 75

Placeringsjour för dig som vårdgivare.
Dygnet runt 0200-75 34 02

Behandling Vuxen